Bio Revue
Předplaťte si tištěné
vydání časopisu
BIOREVUE a ušetříte!
Tel.: 225 985 225

Kdo řídí naše chování?

28. 5. 2014

Člověk jen zdánlivě určuje směr svého života rozumem a svobodnou vůlí. Řada vlivů, o kterých jsem se stručně zmínil, je silnější, než si představujeme a jejich podíl na našem životě je výraznější, než jsme ochotni připustit.

Nejen u nás, ale i ve světě se v současné době diskutuje nad pozorováním vysokoškolského pedagoga Jaroslava Flegra, který se věnuje výskytu toxoplasmy u lidí a ovlivňování jejich psychiky tímto parazitem. Toxoplasmu gondii přenášejí koťata svým trusem a močí. Tento parazit údajně ovlivňuje nejen chování myší tak, že se stanou snadnou obětí kočky, ale způsobuje i určité psychické změny u člověka. Člověk se, stručně řečeno, stává méně odpovědným. Obavy z takového výkladu jsou značné. Lidé by totiž přicházeli o svou svobodnou vůli, o níž se domnívají, že určuje jejich chování.

Rozum nevítězí

V detoxikační medicíně však pozorujeme jevy, které jsou daleko za hranicemi těchto poznatků. Lidská vůle a rozhodování podle rozumu je skutečnou iluzí. Nejenže je lidský mozek vybaven emocionálními programy, které se přenášejí do jeho nervového systému od předků. Ale mnoho lidí v průběhu života, zvláště v dětství a pubertě, vybavuje mozek dalšími a dalšími programy, které často působí ve smyslu počítačových virů. Narušují tedy optimální program, podle něhož by se člověk měl chovat, jednat či pociťovat štěstí.

V době informačního rozmachu si dovedeme představit, že naprogramovaný mozek určuje chování i myšlení lidí daleko víc než jejich svobodná vůle. Také životní prostředí přinášející do lidského organismu řadu toxických kovů, které mají často velice silnou elektrickou vodivost, způsobuje, že zkraty mezi jednotlivými buňkami, jež můžeme chápat jako minielektrárny i miniakumulátory, více určují směr našeho jednání než náš rozum. Výbuchy vzteku, agresivity, záchvaty panické úzkosti, neklid, nesoustředěnost, to jsou všechno důsledky přítomnosti vodivých kovů v našem mozku.

Není jen toxoplasma

Mykotoxiny neboli plísňové toxiny, ale i lidmi vyrobené chemikálie, určují zase další problémy a my se podivujeme nad vzrůstajícím počtem hyperaktivních, nesoustředěných, agresivních dětí a nakonec i depresivních dospělých a podivínského, atypického chování. V neposlední řadě se v našem mozku vyskytuje řada dalších mikrobiálních ložisek, které nemusí být představovány celými mikroorganismy, ale jen jejich fragmenty. EB virus, Borrelia burgdorferi nebo virus meningoencefalitidy jsou jenom někteří zástupci mikrobiálního světa, kteří způsobují únavu, poruchy paměti, chování, deprese a jiné patologické psychické stavy ovlivňující naše prožívání a chování. Toxoplasma je tedy jen střípkem ve škále toxinů, které ovlivňují náš život prostřednictvím manipulace s naším mozkem. Není třeba se jí bát o nic víc než řady dalších vlivů.

Autor: MUDr. Josef Jonáš vytisknout

Vaše názory

Přidat svůj názor

Created by ArtWeby | Powered by ArtCMS