Bio Revue
Předplaťte si tištěné
vydání časopisu
BIOREVUE a ušetříte!
Tel.: 225 985 225

Pentagram – matrice poznání

5. 5. 2014

Co je to pentagram?

Pentagramu osobně rozumím jako základní myšlenkové matrici, kterou lze chápat vzájemné souvislosti mezi jednotlivými kvalitami světa. Je základním přístupem, který se manifestuje v celém stvoření světa a kterým lze obráceně v myšlenkovém světě dospět – postupným zjednodušením od složitého k jednoduchému – k základním filozofickým principům a přístupům k pochopení příčin a následků v životě člověka.

Jak se dá pentagram vykládat?

Pentagram může být obrazem dobra a zla v lidské mysli. Pokud je pochopen jako nástroj k poznání přirozených zákonů v člověku, k poznání sebe sama a k celkové harmonizaci, pak jsou znalosti získané tímto úmyslem použity k dobrým věcem. Když jsou na druhé straně emocionální a živlové zákony pentagramu pochopeny jako návod k ovlivňování druhých lidí, k manipulaci jiných a v konečném důsledku vždy k získání a využití cizí energie (ať fyzické, nebo mentální), pak se jedná o špatný přístup.

Jak souvisí pentagram s emocemi?

Prostřednictvím pentagramu lze vystopovat univerzální emocionální programy, kterými se lidská mysl každého člověka řídí. Popisuje zákony věčného koloběhu střídání nálad jak v člověku, tak v přírodě. A nakonec, pokud je pochopen správně, je návodem na to, jak uniknout věčnému koloběhu ve smyslu přirozeného splynutí s přicházejícími událostmi a přijímání přítomného okamžiku jako jediné pravdivé reality. Je návodem na plně prožitý šťastný život, naplněný mnoha pozitivními, emocionálně silnými obrazy, hluboko zapsanými v lidské mysli.

Proč je důležitých pět vrcholů?

Všechny kvality poznání světa lze rozdělit do pěti oblastí. Na vrcholu každého cípu pěticípé hvězdy pentagramu sídlí jeden ze živlů, základních stavebních prvků, ze kterých povstal svět. Jsou jimi oheň, země, kov, voda a dřevo. Tyto elementy se ovlivňují, navzájem se posilují a přecházejí jeden do druhého. Zároveň se ale také ničí nebo blokují, podobně jako v losovací hře kámen-nůžky-papír. Vnímání všech těchto souvislostí pomáhá k lepší orientaci a pochopení zákonů příčin a následků. Vidění světa pomocí pentagramu je úkolem na celý život. Postupné porozumění dalším a dalším, ve své postatě velmi jednoduchým principům, umožňuje člověku dotknout se dokonalosti.

Jak se projevuje oheň?

Oheň, který hřeje, asociuje pocit radosti a štěstí. Aktivuje činnost srdce a krevního oběhu. Atmosféru tohoto okruhu připomíná a vyvolává pocit, který přináší pravé slunné léto. Hlasovým projevem srdce je smích. Nadměrné vnímání hořké chutě znamená, že je něco v tomto okruhu orgánů v nerovnováze. S archetypem ohně souvisí také schopnosti řečového projevu.

S čím souvisí země?

Země, úrodná hlína, přináší pocit bohaté úrody, když se o pole člověk dobře stará. Orgány země jsou slezina, žaludek a slinivka, odpovědné za předzpracování potravy pro další metabolické zpracování v organismu. Nálada tohoto okruhu je charakterizována pozdním létem, když úroda dozrává, sládne a připravují se zásoby. Hlasovým projevem země je zpěv. Charakteristickou chutí tohoto okruhu je sladká. Pokud člověk příliš myslí na sladké, pak je třeba zamyslet se nad tím, zda je vše v celku země v rovnováze. Smyslovou kvalitou země je chuť a hmat.

Co ovlivňuje kov?

Kov slouží pro výrobu nástrojů, kterými člověk přetváří svět a vtiskává předmětům jiné tvary a smysly. Projevuje tím svoji vůli. Nedostatek vůle vede k nechuti k životu, ke smutku, melancholii, pocitům viny a depresi. Orgány tohoto okruhu jsou plíce a tlusté střevo. Pokud se krev správně neokysličí v plicích, nebude mít organismus dostatek síly pro uskutečnění zamýšlených cílů. Nálada tohoto archetypu se shoduje s náladou podzimu, tedy obdobím, kdy se příroda připravuje k zimnímu spánku. Hlasovým projevem je pláč nebo vzlyk. Chutí tohoto okruhu je pálivá, pikantní. Její nevyváženost signalizuje nerovnováhu. Smyslem tohoto živlového okruhu je čich.

Co nám říká voda?

Voda je pro život nezbytně důležitá. Její nedostatek nebo přebytek přivádí člověka k úzkostem. Strachy, obavy a nejistoty k ní proto patří. Orgány uskutečňující regulaci vody v organismu jsou ledviny a močový měchýř. Ročním obdobím ledvin je zima. Hlasovým projevem tohoto okruhu je vzdychání nebo vzlykání. Charakteristickou chutí je slaná. Nevyváženost vnímání této chutě by tedy měla být alarmem pro vědomí člověka, že v živlovém okruhu vody není něco v pořádku. Smyslovou kvalitou tohoto orgánového systému je schopnost slyšet a zvláště rozumět řeči a vnímat kontext.

Jak máme chápat dřevo?

Dřevo, mladé, plné síly, zelené, je archetypem pro agresi, kreativitu, výbušnou sílu. Ročním obdobím této nálady je jaro, když příroda posílená zimou začíná ukazovat svoji skrytou sílu. Orgány přináležející k tomuto okruhu jsou játra a žlučník. Hlasovým projevem je křik, řev. Nevyváženost vnímání kyselé chuti naznačuje, že je něco v tomto živlovém okruhu v nerovnováze. Smyslem jater je zrak, tedy schopnost vidět a rozlišovat předměty a detaily, a to také v přeneseném, duchovnějším rozměru vnímání světa.

Autor: Ing. Vladimír Jelínek vytisknout

Vaše názory

Přidat svůj názor

Created by ArtWeby | Powered by ArtCMS