Bio Revue
Předplaťte si tištěné
vydání časopisu
BIOREVUE a ušetříte!
Tel.: 225 985 225

Alexandr Brandejs: Bramborový mecenáš

1. 9. 2016

Statkář a podnikatel Alexandr Brandejs patřil koncem 19. století k významným českým mecenášům. Na statku v Suchdole u Prahy hostil přední české umělce, které podporoval finančně i naturálně.

Takzvaný Brandejsův statek stojí ve staré části Suchdola. První zmínky o něm spadají do 13. století, kdy zde působily svatojiřské benediktinky. V polovině 14. století byl zámeček, jak se tenkrát statku říkalo, rozšířen, v době husitských válek ale velmi utrpěl. Roku 1557 zde vznikl pivovar, který sloužil až do roku 1863.

Statek byl původně gotický, později renesančně a barokně přestavěný. Roku 1822 vyhořel a v následujících letech byl přestavěn do podoby, jak ho známe dnes. Držitelé statku se často střídali. Největší slávy dosáhl koncem 19. století, kdy si ho pronajala židovská rodina Brandejsů, podle které dostal i jméno.

Milovník umění

Nejznámější člen rodu Alexandr Brandejs se narodil roku 1848 v Hřebečníkách u Rakovníka. S podnikáním začal už jeho otec Vilém, který si v polovině 19. století pronajal od Emauzského kláštera statek v Suchdole a do několika let jeho výnosy znásobil.

Alexandr se roku 1873 ve Španělské synagoze v Praze oženil s Johannou Witzovou, dcerou majitele rozlehlých pozemků v Holešovicích a Troji, čímž rodinné jmění ještě navýšil. Brali se v době, kdy končila některá diskriminační omezení vůči Židům, mohli se proto svobodně účastnit veřejného života.

Správu suchdolského statku převzal mladý Brandejs roku 1874. Objekt, který byl zároveň sídlem rodiny, proměnil v kulturní a společenské centrum a naplnil ho uměleckými sbírkami, pro které měl vášeň. Sbíral všechno – knihy, obrazy, staré zbraně, nábytek i textilie. Jeho tvář s majestátným plnovousem byla přitom sama vděčným tématem řady portrétistů.

Brambory pro Ženíška

Brandejs české umělce všemožně podporoval. V těžkých dobách jim pomáhal finančně, ale často je zásoboval i bramborami, aby přes zimu nestrádali. V Suchdole je vždy ochotně hostil a oni mu velkorysé přijetí občas splatili nějakým obrazem či kresbou. Suchdolský statek si oblíbila většina umělců takzvané generace Národního divadla. Jezdili sem malíři František Ženíšek, Mikoláš Aleš, Václav Brožík, Antonín Chittussi, sochař Josef Václav Myslbek (který zde načrtl i první verzi pomníku svatého Václava), spisovatelé Julius Zeyer či Jaroslav Vrchlický.

Mikoláš Aleš tu dokonce v letech 1877 až 1879 trvale pobýval. „My všichni, kdo jsme Brandejse znali, víme nejlíp, že to byl šlechetný zanícenec, který nás všechny, kdo jsme tam chodili, měl rád,“ napsal v pamětech.

Terezínské drama

Alexandr Brandejs roku 1901 zemřel, jeho vztah k umění ale ovlivnil i další členy rodiny. Nejstarší dcera Helena se od dětství učila malovat a později navštěvovala uměleckou školu Antonína Slavíčka. Roku 1903 odjela do Paříže, kde se seznámila s pozdějším manželem, uznávaným malířem Adolfem Wiesnerem.

Po okupaci českých zemí roku 1939 se většině členů Brandejsovy rodiny podařilo utéct do ciziny. Adolf a Helena Wiesnerovi ale zůstali v Praze a roku 1942 byli deportováni do Terezína. Adolf Wiesner zde na celkové vyčerpání zemřel, Helena ale pobyt přežila a roku 1945 se jí podařilo odjet za rodinou do Anglie. Dožila se vysokého věku 98 let a do posledních let malovala květinová zátiší.

Záblesk naděje

Bývalý Brandejsův statek v Suchdole přešel mezitím do majetku státu. Po roce 1945 zde hospodařil Státní statek Lichoceves a budovy začaly rychle chátrat. Po roce 1968 se správcem stala Vysoká škola zemědělská, stav se ale neustále zhoršoval. Kdysi honosný statek zůstal bez využití, a přestože se roku 1978 stal kulturní památkou, hrozila jeho zkáza.

Blýskat na lepší časy se začalo teprve roku 2010, kdy vznikl projekt na celkovou rekonstrukci zámečku, bývalé kovárny, kočárovny, stodoly i stáje. Plán počítal i s výstavbou nových objektů, kryté jezdecké haly, školicího střediska a restaurace.

Vše se zdálo být na dobré cestě, roku 2014 ale zastupitelstvo městské části revitalizaci Brandejsova statku zastavilo kvůli údajnému narušení charakteru zástavby. V současné době tak vzniká nový projekt, začátek rekonstrukce je ale zatím v nedohlednu.

Autor: Robert Šimek vytisknout

Vaše názory

Přidat svůj názor

Created by ArtWeby | Powered by ArtCMS