Bio Revue
Předplaťte si tištěné
vydání časopisu
BIOREVUE a ušetříte!
Tel.: 225 985 225

Černínská Lázeň

1. 3. 2017

Empírový zámek Lázeň leží zhruba kilometr a půl jižně od Chudenic nedaleko Klatov. Šlechtická rodina Černínů ho nechala vybudovat počátkem 19. století na místě bývalého lázeňského domu.

Vrch Žďár u Chudenic byl od pradávna kultovním místem Keltů, Slovanů a později křesťanů. Prameny pod ním považovali lidé za posvátné a léčivé, bylo tedy jen otázkou času, kdy se místu dostane větší pozornosti. Stalo se tak za majitele chudenického panství Františka Josefa Černína z Chudenic, který roku 1728 objednal u významného architekta Františka Maxmiliána Kaňky stavbu kapličky. Poutníci si místo velmi oblíbili a chodili ke kapli nejen během poutí. Brzy se tedy začalo uvažovat také o stavbě lázní, které se poprvé uvádějí roku 1783.

Zámek z lázní

Roku 1794 vznikla i nová lázeňská budova, která pohltila původní kapli. Černínové zde často pobývali, počátkem 19. století se proto rozhodli přestavět lázeňský dům na své letní sídlo. Stavba probíhala v letech 1821 až 1824. Kolem zámku byl vysázen anglický park a nedaleko vyrostl i nový lázeňský hostinec.

Kromě hraběcí rodiny sem přijíždělo stále větší množství lázeňských hostů a známých osobností. Jedním z nich byl i národní buditel Josef Dobrovský. Kapacita zámku proto přestávala stačit a majitelé museli přistoupit k další přestavbě. Ta proběhla koncem 60. let 19. století a dala zámku dnešní vzhled.

Pivovarská éra

Roku 1945 byl na základě vykonstruovaných procesů černínský majetek zabaven státem. V roce 1950 získaly areál Plzeňské pivovary, které ho vlastnily více než 50 let. Za tu dobu ho ale přivedly prakticky ke zkáze. Park zarostl, zahrady byly postupně zničeny, budovy se začaly rozpadat.

Teprve v prosinci 2009 dostali zámecký areál zpět potomci původních majitelů. Současný vlastník Karel-Eugen Czernin ihned zahájil nejnutnější práce na zajištění budov i obnově parku. V samotném zámku dal navíc vyčistit studánku, do které stále proudí léčivý pramen.

Autor: Robert Šimek vytisknout

Vaše názory

Přidat svůj názor

Created by ArtWeby | Powered by ArtCMS