Bio Revue
Předplaťte si tištěné
vydání časopisu
BIOREVUE a ušetříte!
Tel.: 225 985 225

Lázně Svatého Josefa

8. 1. 2018

Obec Horní Žleb je dnes součástí Děčína. Kdysi byla ale samostatným letoviskem, kde už od roku 1768 fungovaly malé lázně. Založil je majitel panství Johann Josef Thun, po kterém také dostaly jméno Josefsbad – Josefské lázně.

Zdejší pramen objevil roku 1768 panský lesní Franz Pallan a hraběcí lékař Josef Czernitzky ho prohlásil za železitý, vhodný pro koupele. To uvítal hrabě Johann Josef Thun, který miloval lázeňský život a snil o vlastních lázních. Proto zadal u pražského doktora Johanna Heinricha Bauera vypracování propagačního popisu pramene, který byl vydán tiskem roku 1769. Bauer v něm prezentoval lázně jako univerzální místo pro léčbu prakticky všech potíží, včetně zažívacích a psychických.

Léčba chůzí

Už v letech 1768 až 1769 byl nad pramenem vystavěn dřevěný lázeňský domek, v roce 1777 nahrazený zděnou budovou. Na počátku 19. století byl vybudován komplex lázeňských domů a hotelů. V několika etapách byly pak zbudovány promenádní lesní stezky s vyhlídkami po okolí, protože vycházky patřily také do léčebných procedur.

Roku 1846 prošly lázně celkovou rekonstrukcí. Na místě původní antické haly s fontánou byla postavena nová klasicistní budova, která stojí dodnes a je součástí restaurace Pod svahem. Voda byla přitom svedena do kašny se sochou Neptuna.

Saze a skřípot

Popularita lázní, pro které se vžil název Lázně Svatého Josefa, začala klesat po roce 1851, kdy byl zahájen provoz na železniční trati z Prahy do Drážďan, vedoucí těsně vedle areálu. Parní trakce velmi negativně ovlivnila prostředí hlukem, kouřem a sazemi. Dalším zásahem do lázeňské pohody bylo pak zavedení řetězových parníků v lodní dopravě na Labi v roce 1871. Parníky, které mohly plout i v noci, obtěžovaly okolí skřípěním a rachocením navíjeného řetězu.

Roku 1906 se tehdejší majitel panství Franz Anton Thun rozhodl lázně prodat. Několik let fungovaly jako vodoléčebný ústav, roku 1922 byly ale definitivně uzavřeny.

Autor: Robert Šimek vytisknout

Vaše názory

Přidat svůj názor

Created by ArtWeby | Powered by ArtCMS