Bio Revue
Předplaťte si tištěné
vydání časopisu
BIOREVUE a ušetříte!
Tel.: 225 985 225

Magická síla mandal

6. 5. 2014

Mandalou obvykle rozumíme kresbu či malbu v kruhu, která má více nebo méně symetrické tvary. Její tvůrce otiskuje do obrazců své nitro. Mandalou by se totiž měl snažit zachytit slovy nepopsatelný stav a duševní prožitky svého nitra.

Existují dva základní způsoby, jak můžeme přistupovat k mandalám. První z cest je individuální. Ten, kdo mandalu kreslí, tím v podstatě vykresluje dosažený stupeň svého emocionálního nitra. Taková kresba bude pouhou reprezentací jeho duchovní a duševní úrovně dosažené v osobnostním růstu. Druhou cestou je meditace, uvažování a rozjímání nad mandalami, které vytvořil člověk, u něhož předpokládáme, že je již ve svém osobnostním a duchovním růstu velmi daleko.

Nebe a Země

Předpokládáme, že autor druhého typu mandaly již dosáhl velkého poznání a rovněž vysokého stupně osobnostního rozvoje. Prostřednictvím jeho kresby lze tedy jako okénkem nahlédnout na cestu, která vede k vyššímu poznání a zároveň porozumění. K porozumění cesty, jíž se ubíraly velké osobnosti duchovních dějin. Skrze tuto mandalu lze také nahlédnout na cíl, k němuž by měl duševní rozvoj člověka směřovat. Oním cílem je středobod mandaly, který je pro danou mandalu reprezentován konkrétním symbolem.

Mandala v pravém slova smyslu sestává z kruhu, v němž se obecně nachází čtvercový (pravoúhlý) motiv. V buddhistické tradici se jedná o rozměrově menší čtverec, v tradici severoamerických indiánů zase o kříž. Kruh v mandale představuje motiv nebe, vesmíru, v širším slova smyslu prostředí a svět okolo nás, zatímco vnitřek kruhu s pravoúhlým motivem představuje prvek Země, jeho čtyři světové strany čtyři živly.  

Cesta ke středobodu

Na stěnách buddhistických klášterů se často setkáváme s takto vyobrazenými mandalami. Mnich – adept duchovního rozvoje – je má stále na očích, může o nich přemýšlet, uvažovat a meditovat nad nimi. Jsou mu tedy inspirací pro vlastní myšlenkové pochody a pochopení vnitřních kroků, které vedou k dosažení středobodu. Všimněme si, že v mandale má čtverec uprostřed kruhu na každé straně bránu. Každá z těchto bran představuje lidskou emoci. Ta je na každé straně jiná.

V mandalách bývají někdy u těchto bran strážci neboli duchové emocí, kteří ztělesňují lidské emocionální programy. Pokud tedy člověk rozjímající nad mandalou není schopen zvládnout své vlastní emoce a afekty, strážci emocionálních bran mu nedovolí vstoupit dovnitř čtverce, a tudíž ani přiblížit se středobodu.

Rychlost se nevyplácí

Ale pozor! Pokud adept duševního a duchovního růstu nepochopí posloupnost jednotlivých bran a bude se snažit dostat rychle do středu mandaly, může to být pro něj velmi nebezpečné, jelikož mu strážci emocionálních bran mohou způsobit nenávratné emocionální poškození a podlomení psychického zdraví. Přiznejme si, že „branami emocí“ ve skutečnosti prostoupí jen velmi málo z nás. A je to tak dobře.

Autor: Ing. Vladimír Jelínek vytisknout

Vaše názory

Přidat svůj názor

Created by ArtWeby | Powered by ArtCMS