Bio Revue
Předplaťte si tištěné
vydání časopisu
BIOREVUE a ušetříte!
Tel.: 225 985 225

Mapy v hlavě

1. 9. 2014

Cestou na výlet do míst, kde to neznáme nebo jsme tam byli už dávno, pravděpodobně použijeme mapu. Jenže co když se někdy ztratíme ve vlastní hlavě. Jak z téhle šlamastyky ven? Mapa nám pomůže i tady!

Také máte někdy pocit, že tu hromadu informací, které se na vás odevšad valí, nemůžete zvládnout? Informační lavina děsila už naše babičky, které ji komentovaly přibližně v tom duchu, že nám z ní praskne mozek. A co teprve, když řešíme nějaký úkol a potřebujeme se sbírkou znalostí prokousat až k jádru pudla, aniž bychom zapomněli na důležité detaily. Vzpomínáte si na poznámky rodičů z dětských let o nepořádku ve vašem pokoji, a jak se v něm vůbec můžete vyznat? A přesně o tom je i nepořádek ve vaší hlavě. Takže abyste se vyznali ve skladišti vlastních vědomostí, myšlenek a zážitků, je třeba tam nejdřív uklidit. S tím vám pomůže myšlenková mapa. 

Žádná novinka

I když vám možná klasické mapy nic neříkají a raději se jim vyhýbáte, myšlenková mapa je kapku jiná třída. Neusnadní vám totiž chvilku toulání kdesi v lese či ve městě, ale pomůže vám vyznat se ve vaší hlavě. Pokud bychom měli být zcela konkrétní, jedná se o metodu, která pracuje s vaší pamětí, v ní třídí původní informace a nové ukládá do správných oddělení.

Pro lepší představivost, myšlenková mapa je graficky zpracovaný text, který lze přehledně doplňovat, rozšiřovat, vyznačovat nejdůležitější body, myšlenky dále rozvíjet, a přitom nesklouznout od původního tématu. S pomocí myšlenkové mapy vnímáte dané téma jako celek, a přitom sledujete vzájemně související detaily.

Abyste si nemysleli, myšlenkové mapy rozhodně nejsou výplodem současného, informačně přehlceného světa. Jako první je údajně použil Porfyrios z Tyru, což byl novoplatónský filozof, který chtěl tímto jednoduchým způsobem přiblížit svým žákům dílo významného řeckého filozofa Aristotela. Za autora moderních myšlenkových map je ovšem považován Angličan Tony Buzan, který je probudil k životu v 70. letech minulého století.

Připravte si pastelky

Z výše uvedeného je jasné, že by nám myšlenková mapa měla posloužit k vyřešení nějakého problému, dosažení cíle a podobně, takže se na téma musíme dívat jako na celek. Než začnete tvořit myšlenkovou mapu, měli byste si ujasnit, do jaké hloubky v daném tématu půjdete. Na tomto základě postavíte hlavní body, z nichž vám vyplyne, kolik dalších informací budete potřebovat. Pokud vás nebaví kreslit, můžete si myšlenkovou mapu vytvořit v počítačovém programu nebo on-line aplikaci. Jestliže dáváte přednost vlastnoruční kreativitě, připravte si papír, obyčejnou tužku a pastelky. Nejen grafická znázornění, ale i barvy vám totiž mohou pomoci seskládat si důležité informace a hlavně si je zapamatovat.    

Problém, téma či situaci, které potřebujete vyřešit, napište tiskacím písmem doprostřed papíru a zakroužkujte. Tím jste postavili základ myšlenkové mapy. Kolem pak začněte umísťovat důležité body, které se k němu vztahují. Ty spojíte čárou se středem. Podle toho, kam až chcete v řešení zajít, větvíte body do dalších podbodů. Vzájemné souvislosti mezi nimi můžete vyjádřit i šipkami v příslušných směrech. Do mapy není nutné psát pouze slova, ale můžete použít i číslice nebo kreslit předměty či symboly, které mají s probíraným tématem souvislost. Vynechte zcela jasné věci, a naopak si poznamenejte úkoly, které vás mohou posunout dál.

Víceúčelová pomůcka

Možná se ptáte, proč se vůbec zabývat kreslením nějaké mapy. Je to jednoduché. Při grafickém vyjádření se soustředíte výhradně na daný problém a nerozptylujete se zbytečnými maličkostmi, které se obvykle tak rády na problémy nabalují. I proto se k vyjadřování jednotlivých bodů používají pouze obrázky nebo slova, případně krátká slovní spojení. Do myšlenkové mapy tak rozhodně nepatří zbytečně dlouhé věty ani odstavce, ve kterých se leckdy základní myšlenka doslova utopí. Celou práci pochopitelně můžete rozdělit na více listů. Jde o to, aby vás nedostatek prostoru zbytečně neomezoval. Na druhou stranu se ale snažte udržovat myšlenkovou mapu v přehledné formě, abyste se v ní nakonec sami vyznali.

Pokud se vám vše podaří, získáte výbornou učební pomůcku. S její pomocí si můžete utřídit poznámky týkající se jakéhokoli problému – ať už pracovního nebo osobního. Tvorba myšlenkové mapy je nikdy nekončící proces, všechno můžete ještě šperkovat a vylepšovat. Myšlenkový obraz vám odhalí úspěchy i slabiny, čímž otevře další cesty.     

Je dobré si uvědomit, že s pomocí myšlenkové mapy najdete mnohem snáz cestu k řešení problémů, odhalíte souvislosti, které by vás jinak nejspíš ani nenapadly, a navíc si vytrénujete paměť, což se v dnešní informacemi přehlcené době náramně hodí.

Autor: Lucie Pilátová vytisknout

Vaše názory

Přidat svůj názor

Created by ArtWeby | Powered by ArtCMS