Bio Revue
Předplaťte si tištěné
vydání časopisu
BIOREVUE a ušetříte!
Tel.: 225 985 225

Anežka NOVĚ!

10. 10. 2016

Pražská národní kulturní památka ukrytá za vysokými zdmi Starého Města se proměnila z ryze galerijních a historických prostor v místo pro relaxaci i další kulturní vyžití. Díky stavebním úpravám je nyní posílena bezbariérovost objektu.Nový prohlídkový okruh zahrnuje expozici lapidária a komentovanou trasu historickou architekturou bývalého dvojkláštera – ženského kláštera klarisek a mužského kláštera menších bratří.


Prohlídkový okruh věnovaný osobnosti sv. Anežky České a významu kláštera není typickou výstavou, záměrem autorů bylo ponechat co nejvíce působit hlavní exponát – architekturu a atmosféru samotného kláštera. Expozice lapidária v přízemí připomíná stavební dějiny kláštera a představuje nejcennější artefakty nalezené během desetiletí trvajících archeologických výzkumů objektu.


Nedílnou součástí projektu je sochařská zahrada. Zrekonstruované zahrady kláštera jsou doplněny novým mobiliářem a téměř dvěma desítkami sochařských děl současných autorů – mimo jiné Aleše Veselého, Jaroslava Róny, Stanislava Kolíbala či Karla Malicha. Koncept expozice děl současných autorů doplňuje jedna z prvních sochařských realizací Františka Bílka monumentální plastika Golgoty. Přímo pro zahrady Anežského kláštera vytvořil autorské objekty František Skála. Zahrady jsou volně přístupné.

Autor: red vytisknout

Vaše názory

Přidat svůj názor

Created by ArtWeby | Powered by ArtCMS