Bio Revue
Předplaťte si tištěné
vydání časopisu
BIOREVUE a ušetříte!
Tel.: 225 985 225

Karel Nejedlý: RUŠ znamená rychlou a účinnou změnu

1. 4. 2018

Metoda RUŠ je unikátní technika, díky které se dokážeme zbavit našich problémů z oblasti psychické, fyzické i mentální. „Pod vedením terapeuta si klient sám nachází opravdové příčiny svých potíží a sám se jich i zbaví,“ říká její autor Karel Nejedlý.

Jak vznikla metoda RUŠ?

Nejprve jsem zmapoval, jak vznikají naše problémy, a následně jsem vymyslel způsob, jak je v sobě úplně a trvale vyřešit. Pak jsem se rozhodl nějak to pojmenovat. Slova, která moji metodu nejvíce vystihují, jsou Rychlost, Účinnost, Změna a Skutečnost. Z toho vychází zkratka RÚZS, což ale zní divně. Tak jsme to s mojí ženou zjednodušili na RUŠ.

Jaká je podstata této metody?

Pracuje se podle jasného, věcného, logického a praktického návodu. Rámcově ho lze popsat takto: pojmenuji problém, pojmenuji cíl, cíleně vyhledám příčinu v dětství, speciálním, jednoduchým postupem příčinu v sobě vyřeším, zpracuji. Pozor! Nepotlačuji, nevytěsňuji, nebojuji, neutíkám ani nečekám, až to někdo vyřeší za mě! Pak zkontroluji vyřešení příčiny, zkontroluji problém v současnosti, abych měl jistotu, že ho mám vyřešený, a podívám se na problém do budoucnosti a zkontroluji dosažení cíle. Tříleté dítě si takto vyřeší svůj problém během několika vteřin. Od té doby tuto techniku běžně umí používat na jakýkoli svůj problém. Dospěláci to mívají přes svoje „názory“ složitější.

Jak jste k této metodě dospěl?

Já i všichni kolem mě jsme měli nějaké problémy. Nikdo pořádně nevěděl, co s nimi. Vyzkoušel jsem snad všechno, co existuje, včetně mnoha terapeutických a léčitelských technik. Nic z toho nesplňovalo moje představy, aby se problém vyřešil precizně a už se nikdy nevrátil. Tak jsem se rozhodl, že najdu způsob, který vyřeší problémy úplně a navždy. No a mnohaletou pílí jsem postupně vytvořil to, čemu dnes říkáme metoda RUŠ.

Jak vypadá metoda RUŠ v praxi?

Jsou tři možnosti: první je koupit si knihu Metoda RUŠ aneb Já to mám jinak. Podle přesného a jasného návodu v ní si můžete vyřešit svoje vztahy i problémy. Druhou možností je objednat se na individuální terapii k certifikovanému terapeutovi, kterých máme v současnosti asi 130. A třetí možnost je absolvovat pětidenní kurzy metody RUŠ 1, 2 a 3. Je to ucelený systém, kde si lidé řeší na jedničce vztahy, na dvojce problémy včetně zdravotních a splnění svých přání, na trojce úspěchy, blahobyt a intuici. Navíc, a o to mi jde především, se účastníci kurzů učí RUŠku tak, aby si uměli kdykoli vyřešit cokoli.

Jaké problémy dokáže metoda RUŠ odstranit?

RUŠkou si pod vedením terapeuta nebo kolegy na kurzu, případně podle návodu v knize nacházíte skutečné příčiny současných problémů, obtíží, nemocí a následně je úplně vyřešíte. Můžete mít jakýkoli problém, vždycky pramení z dětství a tam jde vyřešit. Tím zmizí problém v současnosti.

Funguje u všech?

Nefunguje u nerozhodnutých se svým problémem něco udělat. Vnitřní rozhodnutí musí být opravdové.

S jakými problémy se nejčastěji setkáváte?

Vztahy osobní i pracovní, práce, poslání, nemoci fyzické a psychické, peníze, krach, únava, syndrom vyhoření, exekuce, mentální anorexie, bulimie či různé druhy závislostí. A vyřešení nejrůznějších stresových situací, důležitá jednání, přepadení, znásilnění, domácí násilí, zneužívání, šikana, úrazy, operace, nehody, havárie, katastrofy. Také strachy i fobie ze všeho možného. Víte, není nic, co by rozhodnutý člověk nebyl schopen RUŠkou vyřešit.

V čem se RUŠ liší oproti jiným metodám?

Psychologové a terapeuti jiných metod i velmi zkušení koučové jsou nadšeni, že zde klienta nikdo nehodnotí, neodsuzuje ani mu neradí. A že jsou výsledky úplné a trvalé. Pod intenzivním vedením terapeuta RUŠ a podle jasného postupu si klient sám nachází opravdové příčiny svých současných trampot a pak si je opět pod intenzivním vedením sám vyčistí. Což je naprosto unikátní.

Jak se tedy metoda staví k našim problémům?

Když já mám nepříjemný pocit, tak jsme naučeni, že za to může ten, kdo mi ho „způsobuje“. Tento zažitý fenomén žijí miliardy lidí. Jedna z definic šílenství zní: dělám stále stejné věci a očekávám jiné výsledky. Proto se děje ve světě i u nás to, co se děje. Abych pomohl někomu vyřešit problém, musí se rozhodnout sám za sebe, že problém vyřeší.

A co když mám nějaké své vnitřní trápení, ze kterého nenalézám východisko?

Je potřeba najít, v čem je to společné s dětstvím, a tam to vyčistit. Pak je řešení naprosto zřejmé. Ale i když je postup jednoduchý, je to jako s jakoukoli jinou profesí: musím RUŠku dobře znát teoreticky a umět prakticky. A naši terapeuti mají hodně zkušeností.

Vytváříme si své problémy sami? Jak?

Když se nám v dětství něco nelíbí, pojmenujeme to, většinou v duchu, negativně. V tomto okamžiku jsme v sobě vytvořili negativní program, což je spojení negativní myšlenky s nepříjemným pocitem. Třeba v nějaké situaci s tátou nás napadne: „Nemá mě rád.“ Jako svobodné bytosti jsme si mohli pomyslet cokoli jiného, třeba: „On to tak nemyslí.“ Pak bychom si nesli dál do života v sobě úplně jiný pocit. Ale program „Nemá mě rád“ nás pak provází životem dál a dál s různými lidmi, dokud se ho v sobě nezbavíme. Spousta lidí ho v sobě má až do smrti.

Co se stane, když svůj problém neřeším, ale „přejdu ho“?

Když se nezbavím svých nepříjemných pocitů emočních a tělesných, které jsem si vytvořil v dětství svými negativními myšlenkami, tak je žiju dál a dál. Nefunguje: přejdu to, dělám, že mi je to jedno, utíkám před tím, počkám, až to přejde, myslím, že moje nepříjemné pocity vyřeší někdo za mě. Já jsem si je vytvořil, jenom já se jich můžu zbavit úplně a trvale. Každá úleva jakýmkoli způsobem má přece hodnotu.

Jak podle vás může člověk nejlépe dosáhnout spokojeného a šťastného života?

Rozhodnete se pro spokojený a šťastný život a vyřešíte v sobě všechno, co vám v tom brání. Nejšťastnější totiž není ten, kdo všechno má, ale ten, kdo nic víc nepotřebuje.

Autor: Romana Volgemutová vytisknout

Vaše názory

Přidat svůj názor

Created by ArtWeby | Powered by ArtCMS