Bio Revue
Předplaťte si tištěné
vydání časopisu
BIOREVUE a ušetříte!
Tel.: 225 985 225

Andrew Alois Urbiš: Každý má svůj životní úkol

1. 1. 2016

Léčí rozličnými způsoby – stravou, dechovým cvičením, přiměřeným pohybem, zdravým rozumem, dobře míněnou radou, a dokonce i tmou. Ke klientovi přistupuje Andrew Alois Urbiš vždy individuálně a k nemoci celostně.

Co vás přivedlo k vaší současné profesi?

Těžko říci. Určitě je to souběh různých faktorů. Moje babička jako porodní bába a léčitelka chodila rodit děti po horských samotách v Beskydech, také vykládala karty a radila lidem v různých životních situacích. Otec byl vesnický klempíř, vynálezce a skrytý mystik. Po několika letech fyzické práce jsem vystudoval psychologii a prošel řadou profesí. Zájem o takzvané alternativní směry u mě narůstal. Od roku 1984 jsem byl členem Slovenské psychotronické společnosti, kde jsem měl možnost seznámit se s největšími odborníky v dané oblasti. Po revoluci jsem zastával řadu řídících funkcí, ale postupem času jsem si uvědomoval, že mě úplně nenaplňují.

Jaké bylo vaše dětství?

Myslím, že jsem prožil standardní dětství vesnického kluka. Někdy jsem míval poněkud rozporuplné pocity vyplývající ze vzpomínek na některé nepříliš šťastné okamžiky. Až posléze jsem pochopil, že to byl vlastně normální život, jakým žila většina mých vrstevníků. Zbytečně jsem se trápil věcmi, které jsem nemohl ovlivnit. Zažil jsem přísnou výchovu, rodiče byli dost pracovně vytížení a neměli tolik času se mi věnovat. Velmi se snažili o to, abych se choval podle jejich představ a pokynů, ale ne vždy se to dařilo.

Jaké životní hodnoty vyznáváte?

Vycházím z celostního pojetí systému, jehož složky – člověk, země, vesmír – se vzájemně ovlivňují. Mým teoretickým základem je taoismus a poznatky kvantové fyziky. Uznávám učení starých mistrů, jako byli Lao-c‘, Čuang - c‘ nebo Toltékové, ale i novodobých myslitelů. Ctím také zvyklosti a tradice našich předků. Jsem přesvědčen, že každý krok, čin i myšlenka kohokoliv z nás ovlivňuje systém, jehož jsme součástí, a ten zase zpětně ovlivňuje nás. Jako základní životní hodnoty vyznávám pokoru, trpělivost, toleranci a wu-wej, což je základní pojem taoismu, v přibližném překladu něco jako konání nekonáním. Musím však přiznat, že ne vždy se mi to daří.

Věříte v Boha?

To je nutné přesněji definovat. Pokud to má být nějaký moudrý dědeček na obláčku, který řídí naše osudy, tak jistě ne. Také nemohu přijmout obraz Boha, který dobré a spravedlivé odměňuje, ale nehodné odsuzuje a trestá. Toleruji každou víru, která nedeformuje a nemrzačí mysl ani fyzické tělo a svého Boha mám rád. Když si tak rekapituluji svůj život, který měl řadu úskalí, říkám si, že i mě má Bůh rád, když mi umožnil tak bohatý život, který jsem doposud prožil, a který mám ještě před sebou.

S jakými klienty se nejčastěji setkáváte?

Jsou to lidé, kteří mají fyzické nebo psychické potíže a současná medicína jim není schopna uspokojivě pomoci. Řadu různých onemocnění lze léčit i jinými způsoby než medikací, která často pouze potlačí příznaky a způsobí třeba i další problémy. Já neodmítám současnou medicínu, zejména v akutních případech je nenahraditelná. Ale existuje široká škála psychosomatických chorob, kde vidím prostor pro celostní terapii. Mám například řadu pacientek, které dlouhodobě nemohou otěhotnět, a přitom jsou jejich reprodukční orgány i spermiogram partnera v pořádku. Přes uvedené skutečnosti spousta z nich, po určitých změnách stávajícího způsobu života, porodila a jsou dnes šťastnými maminkami. Mnoho mých klientů jsou vrcholoví řídící pracovníci, u nichž využívám i osobní zkušenosti z řídící praxe.

Praktikujete také terapii tmou a sám jste absolvoval několik dlouhodobých pobytů ve tmě. Můžete popsat svou zkušenost a pocity, které jste měl?

Při svém nejdelším padesátidenním pobytu jsem prošel několika odlišnými etapami. První etapa byla adaptační a trvala přibližně týden. Druhá etapa reminiscence trvala asi tři týdny. Byly to návraty do nejútlejšího dětství, kdy se mi vybavily jako film různé situace, které jsem dávno zapomněl. Zážitky šťastné i bolestné, které mi řadu věcí osvětlily. Postupně jsem si procházel různé situace až do současnosti. Některé zážitky byly fascinující. Vybavil jsem si například podobu a jména všech mých třiceti spolužáků z první třídy. Třetí etapa byla plánovací. Vymyslel jsem řadu zajímavých projektů a některé z nich po výstupu také zrealizoval. Poslední etapa byla už jen přípravou na ukončení pobytu. Musím ale přiznat, že se mi ani nechtělo ven, museli mě přemlouvat.

Odnesl jste si z pobytu ve tmě něco?

Účinky terapie tmou jsou ohromující. Můj dlouhodobý pobyt ve tmě byl zároveň výzkumným projektem, výsledky jsou zdokumentované a naprosto objektivní. Absolvoval jsem mnohá vyšetření před nástupem a pak po ukončení pobytu. Například se mi zlepšil zrak a sluch. Je zajímavé, že když člověk stárne, tak mu ubývá schopnost vnímat vysoké tóny. A mně se právě v této oblasti sluch zlepšil. Zvýšila se mi produkce testosteronu, snížila hladina triglyceridů, které jsou hlavní příčinou infarktů, mozkových příhod a podobně. Odpovídá to poznatkům, že lidský organismus ve tmě regeneruje a dochází k jakémusi omlazování. Pouze ve tmě se vylučuje hormon melatonin, který je nejsilnějším antioxidantem chránícím organismus před rakovinovým bujením.

Tento druh terapie ale asi není vhodný pro každého, co třeba lidé trpící klaustrofobií nebo strachem ze tmy?

Ano, jsou určitá zdravotní omezení, která pobyt ve tmě vylučují. Nejčastěji to bývají pohybové potíže, protože například klient s francouzskými holemi by se nemohl ve tmě bezpečně pohybovat. Je to škoda, protože jsem přesvědčen, že terapie tmou by byla velmi vhodná u pacientů v počátečních stadiích roztroušené sklerózy. Dále jsou to všechny choroby vyžadující pravidelnou medikaci, jelikož ve tmě ztrácí pacient pojem o čase. Proto zde také nemohou pobývat diabetici, kteří si píchají inzulin. Další kontraindikací jsou horečnaté a infekční choroby, hnisavá a plísňová onemocnění kůže, krvácivé choroby, pokročilá ateroskleróza, epilepsie, stavy po centrální mozkové příhodě, akutní onkologická onemocnění, klaustrofobie, gravidita, demence, mentální retardace, epilepsie, schizofrenie, autismus, paranoia a různá psychotická zatížení.

Zdravý člověk se bát nemusí?

U terapie tmou nebyly dosud zjištěny žádné nežádoucí účinky na psychiku. Není však vyloučeno, že pro některé jedince, zvláště ty, kteří v minulosti měli psychické problémy, může být terapie tmou velmi náročná. Zájemce musí být zejména vnitřně přesvědčený o svém rozhodnutí tuto terapii podstoupit. V případě, že se léčí pro velmi těžké psychické problémy, musí před zahájením předložit vyjádření svého ošetřujícího lékaře.

Co ještě kromě terapie tmou lidem nabízíte?

Mohu klientovi nabídnout optimální postup další cesty životem. Každý z nás má svůj životní úkol, měl by ho objevit a uskutečnit. Ale aby člověk provedl nějakou zásadní změnu, na to potřebuje velké množství energie a často už nemá žádnou „navíc“. Problém je často v partnerských vztazích. Například u velké části lidí závislých na alkoholu je to energetický deficit vyvolaný neuspokojivými vztahy v rodině nebo na pracovišti, pocity viny, nespokojenost s uplatněním a životní rolí, dlouhodobé přetížení a podobně. Považuji za své hlavní poslání pomáhat lidem najít příčiny konkrétních potíží a naznačit cestu, jak se jich zbavit. Pokud odstraníme příčiny, často si organismus nemocného člověka díky obrovským regeneračním schopnostem pomůže sám a pacient se vyléčí.

Kdo jsou vaši nejčastější pacienti?

Významnou část mých pacientů tvoří lidé, jejichž nemoc je vyvolaná dlouhodobým působením stresu na pracovišti. Je to těžko řešitelný problém, protože tito lidé ze strachu, aby nepřišli o práci, nechtějí ani nemohou v dané oblasti nic řešit. Velmi důležitý je ovšem způsob vnímání životních situací, kterými procházíme. Už Seneca pravil, že se nespokojujeme s přítomností, ale zalétáme myšlenkami daleko kupředu. Trápíme se budoucím i minulým. Paměť nás mučí minulým strachem, předvídavost přivádí budoucí. Učím pacienty jednoduché metody regenerace a hlavně se jim snažím vysvětlit, že se o sebe musí postarat sami a musí převzít odpovědnost za svoje zdraví. Je nutné překonat pasivní a konzumní přístup.

Co by měl tedy každý člověk udělat pro to, aby si udržel zdraví a dobrou kondici?

Především si udržet osobní svobodu, tedy být sám sebou. Být odolný proti zásahům okolí a nezasahovat do života druhých. Pomáhat a radit pouze tehdy, je-li o to požádán. Přestali jsme naslouchat signálům přetížení organismu. Způsob života se neustále zrychluje, vzrůstá tlak na výkon. Sami se bičujeme, že nejsme tak výkonní jako jiní. A tak běžíme, zvyšujeme výkon a nevnímáme krásu života. Ale doběhneme jen k hypertenzi, infarktu a mozkovým příhodám.

Jaký máte vztah ke zdravé výživě?

Tato oblast je jednou ze základních předpokladů dobrého zdraví, a proto se jí také věnuji. Je ale potřeba si uvědomit, že každý lidský organismus je jiný, každý má jinak nastavený metabolismus a produkuje jiné složení enzymů. Proto veškeré diety a různé odborné rady, co je zdravé a co ne, jsou v převážné míře k ničemu. Co se hodí pro jednoho, nemusí působit na jiného. Je třeba stanovit metabolický typ, tak jak to dovede ájurvéda anebo tradiční čínská medicína, a teprve na základě tohoto zjištění doporučit vhodnou stravu. Samozřejmě, že existují i obecné zásady, platné pro všechny. Není například vhodné konzumovat potraviny, které prošly mnohonásobným průmyslovým zpracováním, protože z jejich původní energie už téměř nic nezbylo. 

Autor: Taťána Kročková vytisknout

Vaše názory

Přidat svůj názor

Created by ArtWeby | Powered by ArtCMS