Bio Revue
Předplaťte si tištěné
vydání časopisu
BIOREVUE a ušetříte!
Tel.: 225 985 225

Břicho plné lásky

5. 5. 2014

Staré lidové pořekadlo praví, že láska prochází žaludkem. Jestliže tedy chcete někoho potěšit, uvařte mu skvělé jídlo nebo ho pozvěte na výtečnou večeři; tím mu připravíte výborné chuťové vjemy a pocity spokojenosti.

Nervový systém žaludku a ostatních břišních orgánů je právem nazýván druhým mozkem člověka. Řízení chodu orgánů břišní dutiny je zajištěno vegetativním nervovým systémem (nezávislým na naší vůli), respektive jeho speciální částí – enterálním nervovým systémem. Jakmile potrava vstoupí do žaludku, nervový systém trávicího traktu je schopen rozpoznat, o jaký druh potravy jde, jaká je míra naplnění vnitřních orgánů, je schopen detekovat toxicitu potravy a dále na tyto podněty reagovat.

Uplatňují se zde některé z nervových přenašečů, které zajišťují nálady v mozku; na prvním místě uveďme hormon spokojenosti serotonin. Ten produkují nejen nervové buňky v mozku, ale také nervové buňky žaludku a střev. Zde tedy máme vědecký důvod, proč láska skutečně prochází žaludkem.

Emoce ve slezině

Podle čínské medicíny patří žaludek, jícen a hltan k okruhu sleziny, která nad těmito orgány vládne. Z detoxikačního pohledu platí jedno zásadní pravidlo: pokud chceme trvale a dlouhodobě upravit činnost a stav tkání žaludku, hltanu nebo jícnu, je třeba v první řadě detoxikovat orgán základní – slezinu, a to i přesto, že pacient nemusí cítit vůbec žádné problémy nebo pocity v této oblasti.

S okruhem sleziny (a tedy i se žaludkem) se spojují emoce přemýšlení, rozebírání, starosti o majetek, snaha udržet si určitý prospěch, tendence starat se o druhé i tendence brát si problémy druhých za své. Pokud je výše uvedených starostí příliš, pak takového člověka často bolí žaludek, protože je příliš vyčerpáván touto slezinovou emocionalitou. Možná jste si někdy všimli, v kolika lidových úslovích se objevuje motiv žaludku, např. „Leží mu to v žaludku“ nebo „Nemůže to strávit“. Emocionálně to znamená, že na konkrétní událost dotyčný neustále myslí, ustavičně o ní mluví, přemýšlí o ní a rozebírá ji.

Myslete na salát

Chceme-li koloběh energie ve slezinovém okruhu vyrovnat, snažme se vyrovnat podíl svých vlastních tělesných a hmotných potřeb s potřebami lidí okolo tak, aby nepřevyšovalo jedno ani druhé. Člověk by neměl být dobrovolným sluhou potřeb jiných lidí, ani sebestředným egoistou.

Myšlenkové pochody, které mohou dojít až k obsesivnímu chování, se dají změnit detoxikací konkrétních mozkových struktur a následným rozrušením starých myšlenkových modelů a jejich nahrazením jinými, aktivnějšími. Podíváme-li se na slezinovou emocionalitu z hlediska vizualizační techniky, pak emoce starosti (země) je přemožena emocí akčnosti, kreativity, zdravé agresivity (dřevo, rostlina). Pokud tedy jedinec nemůže zastavit proud myšlenek a myslí na tytéž věci stále dokola, může mít takové obyčejné přesazování salátů ve skleníku (nebo jen vzpomínka na tuto činnost) na jeho emocionalitu blahodárný účinek. Při této činnosti se jeho mysl naladí na archetypy: sazenice = dřevo a půda = země. Obtížné myšlenky poté vymizí.

Autor: Ing. Vladimír Jelínek vytisknout

Vaše názory

Přidat svůj názor

Created by ArtWeby | Powered by ArtCMS