Bio Revue
Předplaťte si tištěné
vydání časopisu
BIOREVUE a ušetříte!
Tel.: 225 985 225

Heinrich Mattoni: Orel mezi minerálkou

1. 8. 2017

Heinrich Mattoni se v 19. století výrazně zasloužil o export minerální vody z Karlových Varů i nedaleké Kyselky. Jako jeden z prvních podnikatelů v Čechách dokázal mistrně využívat reklamy a vybudoval značku, která funguje dodnes.

První zmínka o takzvané Bukové kyselce, vyvěrající zhruba 11 kilometrů severovýchodně od Karlových Varů, pochází z roku 1522. Počátkem 19. století byla už všeobecně známá, stáčela se ale jen příležitostně. Vítanou reklamou pro ni byla návštěva řeckého krále Otty I. v roce 1852, na jehož počest dostalo hlavní zřídlo název Ottův pramen (König Otto Quelle). Ještě důležitější byl ale rok 1867, kdy si vývoz Ottova pramene pronajal karlovarský obchodník Heinrich Mattoni. S obdivuhodnou energií zahájil export vody, která se téměř okamžitě stala nejznámější českou minerálkou.

Obchodník s vodou

Heinrich Mattoni se narodil 11. srpna 1830 v Karlových Varech. Vyrůstal v privilegovaných poměrech a dostalo se mu vynikajícího vzdělání. Obchodní praxi získal dvanáctiletým působením u různých firem v Praze, ve Vídni a v Hamburku. Řadu let byl obchodním cestujícím. Během této doby poznal ekonomické, sociální a kulturní poměry v celé Evropě, čehož dokonale využil při své pozdější obchodní činnosti.

Roku 1857 si se svým budoucím švagrem Fritzem Knollem pronajal export karlovarské minerální vody. Odbyt dokázal brzy ztrojnásobit a úspěšným prodejem získal solidní provozní kapitál pro další podnikání.

Roku 1867 si Mattoni kromě expedice karlovarské vody pronajal také export minerální vody z Ottova pramene v lázních Kyselka (německy Giesshübel). I tento pronájem se brzy stal velkým obchodním úspěchem. Mattoni se díky vyhlášené kvalitě své kyselky stal roku 1870 dvorním dodavatelem minerální vody na samotný císařský dvůr ve Vídni.

Podnikatel šlechticem

Roku 1873 celé kysibelské panství a vývoz zdejší vody koupil. Založil vlastní společnost Mattoni a minerální vodu König Otto Quelle začal expedovat pod novým názvem Mattoni’s Giesshübler. Čilou obchodní politikou dokázal zajistit prodej kyselky po celé Evropě a dílem také v zámoří.

Velkého rozvoje se dočkala i obec Kyselka. Vznikly tu moderní stáčírna minerální vody, celá řada nových lázeňských budov, vodoléčebný ústav, promenády i rozhledna. Filiálky svých prodejen měla firma ve Vídni, ve Františkových Lázních a od roku 1876 také v Budapešti.

Roku 1889 se Heinrich Mattoni dočkal i významného osobního ocenění. Císař František Josef I. ho povýšil do šlechtického stavu s  titulem „svobodný pán von Mattoni“.

Roku 1894 vybudoval v Kyselce moderní elektrárnu a začal stavět železniční trať z Vojkovic nad Ohří do Kyselky. Dráha významně urychlila a zlevnila vývoz minerálky a položila také základ pro největší rozkvět lázní.

Mattoni už není?

Heinrich Mattoni zemřel 14. května 1910 v nedožitých 80 letech. Jeho firma byla už tehdy akciovou společností a zaměstnávala přes 500 dělníků a 60 úředníků. Vedení převzali Mattoniho synové Leo a Heinrich. Zdědili velmi úspěšný podnik, štěstí se od nich ale brzy odvrátilo. Už hrůzy první světové války měly drtivý dopad na lázně i obchod s minerální vodou. Poválečnou Evropu pak rozdělily celní bariéry.

Domácí poptávka prudce klesla a potomci zakladatele postupně přišli o většinu akcií. Zbylé pak stihli prodat ještě před koncem druhé světové války, čímž zachránili aspoň nepatrný zlomek dřívějšího bohatství.

Italský návrat

Po druhé světové válce se z někdejší Mattoniho firmy stal závod karlovarského národního podniku Západočeská zřídla. Po roce 1989 vznikla akciová společnost Karlovarské minerální vody, kterou roku 1994 privatizoval Ital Antonio Pasquale. Operativní řízení postupně převzal jeho syn Alessandro, který stejně jako zakladatel Hainrich Mattoni dbá hodně na reklamu a publicitu.

Podobně dobrý osud bohužel nečekal bývalé lázně v Kyselce. Malebná promenáda a lázeňské domy byly řadu let bez využití a jejich stav byl ještě donedávna kritický. Naděje na obnovu se rodí teprve v posledních měsících, kdy se některé budovy přeci jen dočkaly rekonstrukce.

Autor: Robert Šimek vytisknout

Vaše názory

Přidat svůj názor

Created by ArtWeby | Powered by ArtCMS