Bio Revue
Předplaťte si tištěné
vydání časopisu
BIOREVUE a ušetříte!
Tel.: 225 985 225

Jak na glukózu?

1. 6. 2018

Mozek je orgán, jehož buňky spotřebují dvakrát tolik energie než ostatní buňky v těle. Je závislý na primárním zdroji, tedy na glukóze. Ta je jediným zdrojem energie, který umí naše nervové buňky využít.

Sladká glukóza je pro náš organismus palivem. Člověk si ji ukládá do zásob v játrech, ve svalech a v dalších orgánech ve formě glykogenu – makromolekuly stromečkovitého vzhledu. Když je ale cukrů v organismu přespříliš, ukládají se tyto zásoby v podobě tuků. Při energetickém výdeji si z nich energii opět můžeme brát.

Instinkt versus vůle

V mozku se skrývá takzvané centrum hladu a centrum sytosti. Jedná se o dvě zcela rozdílné nervové oblasti, které jsou citlivé právě na hladinu glukózy v krvi. Jedno centrum by nám mělo zřetelně říct: Už máš dost! A to druhé zase sdělit: Najez se! Problémem je, že jsme se leckdy přestali svými instinkty řídit a tyto vzkazy podvědomí přebíjíme rozumem a vůlí. A tak mnoho lidí drží dietu a tím paradoxně pořád myslí na zakázané jídlo. Nebo se někdo přejídá do zásoby, i když ví, že už má dost. Mechanismus zesílení instinktu příjmu potravy můžeme velmi dobře ovlivnit přípravky Joalis Hypotal a Joalis Cranium.

Klíčový inzulin

Hlavním hormonem, který rozhoduje o využití volných cukrů z krve, je inzulin. Ten je syntetizován ve slinivce břišní v Langerhansových ostrůvcích. Pokud v těle dojde k nevratnému poškození těchto ostrůvků a není tedy možná produkce dostatečného množství vlastního inzulinu, hovoříme o cukrovce I. typu. Detoxikací v tomto případě můžeme přislíbit pouze zmírnění doprovodných příznaků. U cukrovky II. typu ale může být detoxikace významně prospěšná.

Snížená produkce inzulinu či inzulinová rezistence mohou mít různé příčiny. Tyto komplikace řešíme přípravkem Joalis PankreaDren. Protipólem inzulinu jsou inzulinové receptory geneticky vázané na 19. chromozómu. Ty jsou v membráně téměř každé buňky a jejich počet a funkčnost rozhoduje o tom, kolik cukrů využije konkrétní orgán jako energetický zdroj.

Skladovat i využít

Orgány s výrazně větší spotřebou energie, a tedy hustotou inzulinových receptorů jsou vaječníky, čelní lalok mozku, placenta, slinivka břišní a kůra nadledvinek, ve které se syntetizují stresové hormony. Energii je tedy dobré umět nejen skladovat, ale také ji v buňkách využít v podobě akce a energetického výdeje. Je zdravé nechat se vybudit a akcelerovat, ale pak se zase naučit zklidnit. Právě inzulinové receptory jsou mnohdy terčem útoku mikrobiálních toxinů – a to jak virových, tak bakteriálních. Očištěním a zvýšením jejich citlivosti na inzulin docílíme větší akčnosti člověka i využití jeho zásob. Přípravek Joalis PankreaDren s novým informačním obsahem už má v sobě tuto novou kapitolu zapracovanou.      

Autor: Ing Vladimír Jelínek vytisknout

Vaše názory

Přidat svůj názor

Created by ArtWeby | Powered by ArtCMS