Bio Revue
Předplaťte si tištěné
vydání časopisu
BIOREVUE a ušetříte!
Tel.: 225 985 225

Jak se zbavit agrese?

28. 5. 2014

Ideálním pomocníkem pro ventilaci agrese jsou sny, které jsou právě tím nejlepším nástrojem pomáhajícím vstřebat vědomé i nevědomé zážitky a udělat mezi nimi rovnováhu.

Ve snech je člověk schopen zážitky vytáhnout z nevědomí a v podobě snových obrazů, které většinou mohou mít agresivní prvky, je vrátit zpátky do vědomí, a tím zrušit emocionální náboj. Jsou-li lidé spíše slabší a soucitnější povahy, pak často odmítají násilí a křik, ačkoli ve snové krajině jsou právě tyto projevy tím nejlepším emocionálním uzdravením a ventilem.

Pojmenované emoce

Poslední dobou se zcela pravidelně ptám lidí, kteří jsou v mé poradně už více než potřetí, jakých pocitů by se v životě nejraději zbavili. Někteří dokážou přímo pojmenovat emoci, tedy například úzkost, lítost nebo starosti. Jiní ale popisují svou zlost nekonkrétně, tudíž agresivita nemůže uspokojivě zasáhnout cíl. Takoví lidé prostřednictvím imunitního systému ničí sami sebe – své tkáně.

Pokud byl mozek člověka v minulosti nastaven tak, že nedokázal na místě říci „ne“, a dále nebyl schopen říci vhodným způsobem, co mu vadilo, pak tento člověk bude neustále vstupovat do vztahů, v nichž také nedokáže přiměřeným způsobem vyjádřit svou vůli. Není tedy zcela jistě schopen vyřešit specifické a často velmi bizarní situace, které může přinést mnohdy složitý lidský život.

Kdo za to může?

Uvedu příklad. Jeden můj klient se vzácným autoimunitním onemocněním mi na otázku, čeho by se nejraději v emocionální rovině zbavil, sdělil, že před sedmi lety mu zemřel zdravý sourozenec v mladém věku, a to za záhadných okolností. Tato smrt je dodnes nedořešena a nevyjasněna. Neví se, jak tento mladý člověk zemřel, mohlo na něm být spácháno násilí, ale nelze vyloučit ani jiné příčiny. Klient přiznává, že vzácné autoimunitní onemocnění se u něho vyvinulo až nejméně po roce od úmrtí sourozence. Připomeňme jen pro úplnost, že autoimunita je vždy vlastní agrese, která se obrací v podobě vlastních protilátek proti vlastním tkáním. V tomto případě můžeme tušit, že vzniklá agrese klienta vlastně nemá žádný objekt, protože se neví, jak to ve skutečnosti bylo. Klient tedy neví, vůči komu má už vzniklý vztek uplatnit a koho má alespoň ve své mysli odsoudit. Vztek se tak obrací proti němu.

Řešení ve snu

Po vyslechnutí jeho příběhu jsem mu naordinoval informační preparát s doporučením, ať ho užívá před spaním, avšak před ulehnutím aby se na chvíli posadil, zklidnil se a dokázal si definovat možné příčiny svého vzteku. V praxi to znamená, aby se znovu ponořil do příběhu, kterým se řadu let zabývá, a dané formulace si nejlépe ve stručnosti sepsal na papír. Následně si, po dobu asi sedmi dnů, každý večer těsně před spaním má znovu uvědomit tyto formule, třeba tím, že si je přečte ze svých zápisků.

Tím se zasuté vzpomínky mají šanci opět zapojit do vědomého zpracování a emocionálně uvolnit přetlak, který v organismu vzniká. Zmíněných sedm dní je dostatečně dlouhá doba na zapojení popsaných událostí do snů. Toto zapojení by zároveň nemělo být násilné, je tedy nutné přestat včas a nevynucovat si řešení, pokud ještě nemá v našich snech přijít. Ventilace tak pravděpodobně přijde až za nějakou dobu – často v okamžiku, kdy už to nečekáme.

Autor: Ing. Vladimír Jelínek vytisknout

Vaše názory

Přidat svůj názor

Created by ArtWeby | Powered by ArtCMS