Bio Revue
Předplaťte si tištěné
vydání časopisu
BIOREVUE a ušetříte!
Tel.: 225 985 225

Kde se berou deprese?

5. 5. 2014

Deprese, přesněji řečeno depresivní porucha nálady, je onemocnění, které pronásleduje celý civilizovaný svět. Užívání antidepresiv však má charakter vytírání louže vody, které se stále opakuje, protože jsme nezavřeli kohoutek, odkud voda přitéká.

Dnes se lidé nestydí přiznat, že mají deprese. Je nepochybné, že příčinou vlastní deprese je porucha ve využití látky nazývané serotonin. Tato látka je emocionálně v mozku nezbytná k vytváření přiměřené či dobré nálady. Kde se ale porucha serotoninu bere?

Starověcí Číňané neznali funkci orgánů tak, jak ji známe dnes. Považovali je za zdroj energie a za nositele určitých emocionálních kvalit, jako jsou deprese, agrese, úzkost, strach či starosti.
A pak už jsou všechno jen synonyma těchto výrazů. Jestliže emocionální patologie přestoupila únosnou míru jednotlivých orgánů, šíří se do dalších částí organismu, kde se usazuje v jednotlivých orgánech, tkáních či částech mozku. A tak mohou trpět emocionální patologií naše klouby, uši, oči anebo části mozku, kde se rozhoduje o naší náladě.

Stres a starosti

Základní emoce jsou v této civilizaci dvě. Tou první je existenciální stres, tedy obavy o svoji existenci, o budoucnost. Čím větší máme majetek a vyšší životní úroveň, tím více se zvyšuje náš existenciální stres. Čím více víme o světě, čím hlouběji řízení tohoto světa vidíme, tím je náš existenciální stres silnější. Existenciální stres a obrana proti němu umožňují přežít individuu.

Druhou silnou emocí jsou starosti, a z toho vyplývající odpovědnost, plánování a obavy ze sociální inzultace. Tato emoce nám umožňuje žít ve skupině, tlupě nebo ve společnosti. Naše civilizace výrazně podporuje vznik těchto emocí a stresů z nich vznikajících.

Orgány, které podle tradiční čínské medicíny zpracovávají tyto emoce, jsou játra a slezina. Při neschopnosti unést tak silnou emocionální zátěž se tato šíří jako informace do celého organismu.

Cesta do hlubin

Lidský mozek je složitý a lze říci, že první reaguje na negativní sílu těchto emocionálních stresů. Náš emocionální nervový systém (limbický systém) je ještě složitější a nemá na tomto světě obdoby. Čím je systém komplikovanější, tím snadněji trpí poruchami. V limbickém systému a i dalších orgánech, které spoluprodukují serotonin, jako je například střevní nervový systém nebo plíce, vznikají mikrobiální ložiska jako zdroj patologických signálů. To má za následek poruchu metabolismu, poruchu produkce a využití serotoninu.

Chceme-li cíleně zabránit vzniku depresí a chceme-li kauzálně deprese léčit, musíme se dostat k těmto hlubokým zdrojům emocionální patologie, a to u každého individuálně. Chod a charakter společnosti nezměníme. Proto se musíme naučit různými formami psychoterapie, sebeanalýzy, relaxace, ale i řadou emocionálních očistných technik zbavit zdroje těchto stresů. Emocionální stres nebudeme chápat jako báchorku, ale jako počítačový program, který je mozek schopen si pamatovat a který pak působí ve smyslu počítačového viru. Narušuje metabolismus serotoninu, narušuje naši emocionalitu. Nad takovým postupem by se měl zamyslet každý z nás a nemusí nechat vše jedině v rukou lékaře. Jde o individuální zodpovědnost vůči sobě samému.

Autor: MUDr. Josef Jonáš vytisknout

Vaše názory

Přidat svůj názor

Created by ArtWeby | Powered by ArtCMS