Bio Revue
Předplaťte si tištěné
vydání časopisu
BIOREVUE a ušetříte!
Tel.: 225 985 225

Markéta Machanová: Život je sled zkoušek, úkolů a výzev

1. 6. 2016

Masáž, procházka po lese nebo sex, to jsou podle psychoterapeutky Markéty Machanové relaxační způsoby, kterými můžete předcházet splínu a depresím. Pokud se přesto cítíte nespokojení, zkuste navštívit odborníka.

S jakými potížemi se na vás klienti nejčastěji obracejí?

Spektrum obtíží je opravdu široké. Každý člověk je jedinečný a dá se říct, že jedinečná je i problematika, se kterou přichází. Kdybych to ale měla zobecnit, časté jsou problémy vztahové – partnerské, rodinné, pracovní či sousedské. Často řešíme i náročné životní situace, například úmrtí blízkých osob, vážná onemocnění, exekuce nebo rozvody. Mnohdy se klienti potýkají s depresemi, úzkostmi, různými formami strachu, pocity méněcennosti a viny. Nezřídka se vyskytují i psychosomatické obtíže, tedy zdravotní problémy plynoucí z dlouhodobější psychické nepohody.

Řada lidí bere návštěvu psychologa nebo jiného odborníka na lidskou duši jako selhání. Jak byste takové lidi motivovala, aby vyhledali odbornou pomoc?

Věřím v to, že pozemský život je sled zkoušek, úkolů a výzev a žádný člověk jím nedokáže proplout úplně bez problémů. Člověk, který se nachází v těžké životní situaci, je obvykle zaplaven emocemi, má na situaci pouze svůj zúžený úhel pohledu, a tak si sám pomoci nedokáže. Vyhledat pomoc psychologa vnímám jako důležitý krok k uzdravení sebe a svých vztahů. Rozhodnutí ale musí každý udělat sám.

V čem je psycholog lepší než kamarád, kterému se vypovídám?

Především jde o zcela odlišné vztahy. Psycholog nabídne mnohem víc než jen „vypovídání se“. Má roli průvodce, vytváří bezpečný prostor pro slovní zpracování problému, pro reakci i porozumění. Během terapie dochází u klienta k hlubšímu sebepoznání a uvědomování si. Obecně se dá říct, že terapeut pomáhá klientovi poznat příčinu problému, tu zpracovat, opustit ji a nevracet se k ní.

Psychoterapeut nepředepisuje léky, jenom člověka vyslechne a popovídá si s ním. To je asi laická představa o návštěvě u vás. Jak to probíhá ve skutečnosti?

Hlavně není čeho se obávat. Při první návštěvě je úkolem terapeuta vytvořit bezpečné prostředí a budovat důvěru a vztah s klientem. Jde o to, aby se klient cítil v novém prostředí a situaci co nejpříjemněji. Ptám se na předchozí zkušenosti s psychology či alternativní pomocí. Poté popisuji pravidla naší spolupráce. Následuje prostor pro klienta, aby řekl, s čím za mnou přichází. Závěrem první konzultace definujeme cíl terapie. Moje psychologické konzultace a terapie probíhají v příjemném domácím prostředí, nabídnu i čaj nebo kávu.

Jak se dá psychickým potížím vyvarovat, máte nějaký recept?

Každý člověk je jedinečný, a proto si ten svůj „recept“ na zdravý život musí najít sám. Na někoho jako prevence psychických obtíží působí třeba sport, jde o určitou formu odreagování a relaxace. Z mého pohledu je zapotřebí cítit vnitřní radost a naplnění, pro někoho je zdrojem výše uvedeného rodina, pro někoho zaměstnání, hudba nebo práce na zahrádce. Pomáhá pozitivní myšlení. A když váš život nevypadá tak, jak byste si přáli, zkuste se zastavit a napsat si, jak by váš život měl vypadat. Tuto zprávu si pak několikrát denně přečtěte, protože zákon přitažlivosti funguje.

Hodně lidí v současnosti bere antidepresiva a trpí úzkostmi či jinými psychickými obtížemi. Jde o nemoc 21. století, nebo jimi trpěli lidé už dřív?

Deprese a úzkosti existovaly vždy, nicméně uspěchaná doba 21. století psychickým obtížím skutečně nahrává a jejich procento se zvyšuje. Současná evropská společnost je zaměřená na výkon, rychlost, soutěživost a boj, klade na člověka vysoké nároky. Také čím dál víc ztrácíme kontakt s přírodou. A do třetice hraje ve zvýšené spotřebě antidepresiv i ostatních léčiv velkou roli farmaceutický průmysl, jehož cílem je léčit, ale nevyléčit úplně a udržet si pacienty.

Říká se, že dobrou prevencí vzniku psychických chorob je pobyt na čerstvém vzduchu. Je to pravda?

Příroda má na psychiku člověka blahodárný vliv. Vnímám ji jako nevyčerpatelný zdroj pozitivní energie. Čím více času venku strávíme, tím lépe.

Jak důležitou roli hraje při prevenci vzniku psychických chorob spánek a strava?

Velmi důležitou. Během spánku tělo regeneruje, aktivují se samoléčebné procesy, kterými disponuje každý člověk. Mozek stále pracuje a zpracovává naše pocity, myšlenky a vzpomínky, včetně těch podvědomých. Bohužel mnoho lidí trpí poruchami spánku, i z tohoto důvodu bych doporučila psychologické konzultace. A strava? Jsme to, co jíme! Obecně známá pravidla pro zdravou výživu určitě platí a je dobré se jich držet.

Autor: Jana Šulcová vytisknout

Vaše názory

Přidat svůj názor

Created by ArtWeby | Powered by ArtCMS