Bio Revue
Předplaťte si tištěné
vydání časopisu
BIOREVUE a ušetříte!
Tel.: 225 985 225

Mindfulness vám zlepší život!

1. 6. 2017

Mindfulness, tedy schopnost plného uvědomování si přítomnosti, je v České republice zatím méně známým fenoménem. V zahraničí je přitom její trénink využíván jako prevence různých zdravotních problémů, kterou praktikují i někteří politici.

Mindfulness je psychická schopnost, vlastnost, dispozice, stav nebo rys, podle toho, jak se na ni z psychologického hlediska díváme. Jinými slovy je to schopnost uvědomovat si, stav uvědomování si. „Uvědomovat si cokoli můžeme jen v přítomném okamžiku. Pravé uvědomování si je nestranné, nemá hodnotící složku, toto přesné rozeznávání toho, co se právě uvnitř nás děje, není zabarveno filtry naší předchozí zkušenosti ani momentálními emocemi, náladou, lpěním na něčem nebo odporem k prožívané skutečnosti,“ říká lektor Jaroslav Chýle. Pomocí mindfulness si podle něj plně uvědomujeme přítomné prožívání, tedy tělo, emoce a myšlení, jasně chápeme, co se právě teď děje a jsme schopni se z toho poučit.

Hlubší a podstatnější

Lidé často zaměňují mindfulness s jógou, relaxacemi, autogenním tréninkem, transcendentální meditací a dalšími podobnými technikami. Pravdou je, že řadu z těchto technik můžeme využívat jako nástroje pro rozvoj mindfulness, ale samotnou mindfulness tyto techniky nejsou. Mohou být prováděny (a často také jsou) zcela nevědomě.

Mindfulness je něco hlubšího a podstatnějšího než tyto techniky. „Souvisí se vším v našem životě. Jakým způsobem a jak intenzivně tuto schopnost rozvíjíme, záleží především na dobrém vedení na samotném začátku. Podobně jako dobrý učitel nám může podat matematiku tak, že z ní máme užitek a možná nás bude i bavit,“ vysvětluje Jaroslav Chýle. „Myslím, že nejdůležitější je moment, kdy začínáme, abychom srozumitelnou, vlídnou formou pochopili základní principy, proč a jak to pro nás může být užitečné. Potom to záleží už jen na nás,“ doplňuje.

Úleva od stresu

Mindfulness slouží k tomu, že prostě víme, co se právě teď v nás děje, plně si to uvědomujeme. A víme to přesně, jasně, bez hodnocení, s určitým jemným odstupem. Možná napoví, když se na to podíváme naopak. K čemu nám v životě pomůže, když nevíme, co se v nás děje, když jsme duchem nepřítomní? V širším smyslu vede systematický a důsledný rozvoj mindfulness k úlevě od trápení a stresu, především toho chronického.

Výzkumy ale ukazují i na širokou škálu účinků na tělesné zdraví. Velmi zajímavé jsou výsledky u psychosomatických nebo autoimunitních obtíží, onemocnění kůže, trávicího traktu, u bolesti. Praxe může mít příznivý vliv na vysoký krevní tlak, hladinu protilátek, cukru nebo stresových hormonů. Mění dokonce strukturu šedé hmoty mozku v určitých oblastech, které zodpovídají třeba za zvládání stresu, regulaci emocí a vztah sama k sobě. Na buněčné úrovni se ukazuje, že nižší hladiny stresu pozitivně ovlivňují zdraví buněk a procesy jejich dělení.

Kořeny v buddhismu

Odkud se ale mindfulness bere, kde vlastně vzniká? Odpověď je jednoduchá – v naší mysli! „Je to její úžasná schopnost. Tím úžasnější, čím více ji cvičíme a poznáváme. Pro necvičeného člověka se zdá jen velmi nenápadnou, nedůležitou. Jak ji rozvíjíme, stále více zjišťujeme a oceňujeme, jak zásadním způsobem ovlivňuje naše prožívání, reakce, vztahy, dlouhodobě i naše zdraví, pohodu a celý náš život. Je to podobné, jako kdybychom se ptali, odkud pochází nebo kde se vzala paměť, soustředění, pozornost a podobně,“ usmívá se lektor.

Praxe mindfulness se objevuje v různých kontextech i v různých kulturách. Nejvíce rozvinutý a propracovaný systém nabídl raný, tzv. théravádový buddhismus, ze kterého mindfulness v podstatě vychází. Podle buddhistické tradice je nedbalý člověk, tedy člověk nepřítomný, který neví, co se v něm děje, v podstatě mrtvý. Pozitivní zpráva je, že tréninkem se dá mnoho napravit. „Buddhismus rozvinul velmi komplexní praktický systém učení a cvičení k rozvoji osobnosti založený zejména na tréninku mindfulness, laskavosti a soucitu,“ vysvětluje Chýle. „Dnes čerpáme z buddhismu, z jiných tradic i ze současného vědeckého poznání. Mnoho současných vědeckých poznatků potvrzuje to, co buddhistická psychologie zná dávno,“ dodává.

Výzkum a trénink

Vědecký výzkum praxe mindfulness probíhá zhruba od začátku 80. let minulého století, a to v oblasti lékařské, psychologické, neurovědecké, sportovní a podobně. Stále dramaticky narůstá, přibližně každé čtyři roky se počet vydaných vědeckých článků na téma mindfulness zdvojnásobí. Výzkum dnes probíhá po celém světě, nejvíce v anglosaských zemích, západní Evropě, ale také v zemích, jako je Turecko, Irán nebo Čína.

Trénink mindfulness lze ve světě najít na řadě míst, jak v buddhistických centrech, tak mimo ně. U nás se tento trénink teprve zabydluje a je zatím těžké najít kvalitu. Existují jednotliví učitelé mindfulness, standardizované klinické programy a také terapie založené na všímavosti. „Osobně mám značný respekt ke skutečným učitelům mindfulness, takže si sám dovoluji učit především prostřednictvím standardizovaného programu, známého pod zkratkou MBSR,“ říká Jaroslav Chýle. „Pro mě je skutečný učitel mindfulness velmi vysoká laťka,“ směje se.

Autor: Romana Volgemutová vytisknout

Vaše názory

Přidat svůj názor

Created by ArtWeby | Powered by ArtCMS