Bio Revue
Předplaťte si tištěné
vydání časopisu
BIOREVUE a ušetříte!
Tel.: 225 985 225

Moc a síla informací

31. 10. 2016

Tento článek bych rád koncipoval jako fejeton, ve kterém by měla zaznít spousta otázek. Na úvod bych rád vyvolal představu Václavského náměstí v Praze a položil zdánlivě jednoduchou otázku: Kolik informací se zde nachází?

Možná to bude znít neskutečně, ale na Václavském náměstí se nachází celý svět. Je tam řada informací vědomých, podvědomých i těch, které nevymyslel člověk – třeba lidských DNA. Téměř každý zde disponuje mobilním telefonem, informace jsou v každé chvíli na sociálních sítích, a proto se všechny mohou, ba musejí nalézat i zde.

Otázky a odpovědi

Je jisté, že věci okolo nás zkoumáme jenom svým vlastním mozkem na základě vjemů. Ale už toto má svoje omezení. Nabízí se totiž otázka: Jak můžeme mozek zkoumat a pochopit svým vlastním mozkem? Za celou svou detoxikační kariéru vím, že nejen mně osobně, ale lidem obecně docházejí určité souvislosti, až když si člověk „vyčistí“ mozek. Musím říct, že když k nám do poradny přijde někdo, kdo má problémy související s detoxikací mozku, tak obvykle postupujeme analytickým způsobem, což znamená, že zkoumáme jednotlivosti a dle příslušného zatížení podáváme detoxikační přípravky.

Zisk informací je obecně procesem vnímání a poznávání vlastností a uspořádání objektů kolem nás. Je velmi důležité dostávat odpovědi. Na ty správné je přitom často potřeba čekat dny, měsíce, někdy i celé roky. Jsou to takové, které mají takzvaný „wow“ efekt, a které jste už jistě taky někdy zažili.

Dotek pravdy

Pokud zkoumáme vlastnosti hologramu (a myšlenky holografické skutečně jsou), pak dojde k vysvícení holografického filmu. Správná informace je ta jiskra v myšlení, světlo, které vám řekne: „Ano, to je ono!“ Pouze informace, které jsou odpověďmi na otázky, mohou být srozumitelné a správné. Lidské vědomí ovšem není jediným tvůrcem informací. Ve vesmíru je spousta zpráv, sdělení či údajů, které existují mimo lidské vědomí, například genom. Je to kniha, podle které je napsán člověk, aniž by o tom sám věděl. Po celou existenci lidstva existuje informace, podle které člověk funguje. Pro vnímání všech informačních vzorců tedy není potřeba vědomé mysli.

Informace je navíc nezávislá na svém energetickém nosiči. Je vibrací nehmotné povahy a může se přenášet na různé nosiče a média. Změna energetického nosiče má za následek pouze změnu vlastností přenosové trasy (kanálu), ale smysl či obsah informace nemění. Je to jako s přepravou nákladu, který je stále tentýž, ať použijeme k přepravě koně, auto, nebo letadlo. Informace je velmi silná. Když člověk věří tomu, co chce říct a udělat, pak se dotýká pravdy.

Jako lék

Výraz „placebo“ je odvozen z latinského „placere“, což znamená líbit se. Tisíciletá historie medicíny byla prakticky jednou velkou historií placeba, protože většina léků užívaných ve starověké a středověké medicíně ve skutečnosti neobsahovala žádné účinné látky.

Placebo v dnešním medicínském pojetí představuje nejčastěji příslušně upravený mléčný cukr, podávaný jako lék se všemi rituály, které k tomu patří. To je velmi důležité. Musíme si totiž uvědomit, že někdy může člověku pomoci nejvíc, když mu řekneme, že bude zdravý. Část pacientů reaguje na placebo stejně, jako kdyby dostali plnohodnotný farmaceutický přípravek: utiší se jejich bolesti, klesne teplota a ustoupí některé nepříjemné příznaky. Nejde přitom o sugesci, protože na placebo reagují i pokusná zvířata, u nichž s žádným takovým mechanismem nelze počítat.

Placebo efekt je složitý proces spočívající v nastavení obranných funkcí organismu do výhodnějšího režimu, není to jen rituál, který osvobozuje lidskou úzkost. Je to přenos určité informace a spolehlivě funguje až u třiceti procent pacientů, jejichž tělo začne vlivem kladného očekávání produkovat hormony a látky, které skutečně přispívají ke snížení bolesti.

Člověk ve středu

Pakliže máme mnoho informací, můžeme se ptát: Existuje nějaká jednoduchá prainformace, která všechno ve vesmíru vytváří? Touto informací je Sri Yantra – vibrační vzorec univerza, který vše tvoří a zároveň udržuje. Zde se dostávají naše smysly i náš rozum do úzké uličky. To je ten okamžik, kdy člověk určité věci nechápe. Prainformace, podle které je napsaný celý vesmír, skutečně existuje. Je to ona tajemná hláska „Óm“. Když ji člověk vysloví správně, tak se mu na tonoskopu ukáže grafický obrazec, v jehož středu bude on sám.

Sri Yantra se dá pochopit pouze a jen srdcem. A jdině za podmínky, že se člověk přestane spoléhat na zkušenost a zvládne vypnout svoji neklidnou mysl. Přál bych všem, aby se jednou dostali do středu Sri Yantry. A i kdyby se to náhodou nepovedlo, nevadí. I to, že se o něco pokusíme, se totiž počítá.

Autor: Ing. Vladimír Jelínek vytisknout

Vaše názory

Přidat svůj názor

Created by ArtWeby | Powered by ArtCMS