Bio Revue
Předplaťte si tištěné
vydání časopisu
BIOREVUE a ušetříte!
Tel.: 225 985 225

MUDr. Josef Jonáš: Detoxikace a přechod

1. 1. 2016

Co je to? Někteří se na to těší, jiní se toho bojí. Řeč je o klimakteriu neboli, jak Češi krásně říkají, o přechodu. Také v ostatních jazycích se vždy hovoří o změně. Většině lidí se přitom vybaví změna v ženském organismu, ani muži ale nejsou úplně z obliga.

Klimakterium nastává v době, kdy je organismus ženy už v takovém stavu, že neskýtá záruku porodit zdravé dítě a žena také často není schopna se dostatečně dlouho o dítě starat tak, aby ho dochovala do věku, kdy se o sebe dokáže postarat samo. A to bývá velmi dlouhá doba, zřídka můžeme hovořit o patnácti, velice často spíše o dvaceti letech. V ženském mozku se spustí program, který je geneticky ovládán, a dojde k zániku stimulace vaječníkových hormonů přes osu hypotalamus–hypofýza. Klimakterium se u žen objevuje obvykle mezi 52. až 58. rokem věku.

Proč ženy trpí?

Klimakterium bývá doprovázeno některými problémy. Často se hovoří o těch fyziologických. Ženy berou s trpělivostí jim vlastní různé návaly, změny psychiky, zvýšenou plačtivost, sníženou mentální výkonnost a někdy i deprese jako zákonité. Na základě zkušeností však tvrdím, že tomu tak není a že tyto projevy jsou vždy patologické. Přechod, probíhá-li naprosto pokojně, může být bez doprovodných příznaků, nepočítáme-li jisté psychické změny, které samozřejmě žena pociťuje už na základě své hlavní úlohy v životě, tedy úlohy zajistit reprodukci.

Protože hypotalamus je zároveň orgán, který ovládá vegetativní nervový systém, velmi často se tyto hormonální změny spojí i se změnami v tomto systému. To jsou právě ony návaly horka, pocení, zčervenání a jiné vegetativní symptomy. Hypotalamus je ve vazbě na limbický systém, proto může klimakterium doprovázet i změna psychiky s nástupem úzkostí nebo depresí. Jde však o projev jisté patologie.

Vliv různých orgánů

Hypotalamus má různé funkce, které podléhají energetickému vlivu různých orgánů. Nemůžeme tedy jednoznačně říct, že spadá pod okruh jater, sleziny či ledvin. Je zapotřebí pomocí přístroje Salvia změřit mateřský orgán. Nejčastěji spadá k okruhu jater, vyloučené však nejsou ani jiné varianty. Přípravek Joalis Hypotal spolu s přípravkem pro mateřský orgán odstraní eventuální ložiska. Hypotalamus je často zatížen toxickými kovy. Zde pravidelně využíváme kombinace přípravků Joalis MindDren a Joalis Antimetal. Nevyhýbají se mu ale ani organické toxiny, se kterými bojujeme přípravkem Joalis EviDren. Celá situace se ještě více komplikuje, jde-li o metabolickou poruchu. Tady už musíme rozvinout škálu detoxikace šířeji a využít přípravky Joalis Cortex, Metabol, Metabex, eventuálně Gli-Glu.

Hovoříme-li o mužském klimakteriu, pak se názory výrazně liší. Samotná medicína žádné klimakterium u mužů neuznává, protože nedochází k prudkému poklesu produkce hormonů. Nelze tedy cíleně zasáhnout žádné toxiny ani orgány, můžeme využít pouze obecné zásady detoxikace.

Autor: MUDr. Josef Jonáš vytisknout

Vaše názory

Přidat svůj názor

Created by ArtWeby | Powered by ArtCMS