Bio Revue
Předplaťte si tištěné
vydání časopisu
BIOREVUE a ušetříte!
Tel.: 225 985 225

MUDr. Josef Jonáš: Do boje proti mikroorganismům

30. 9. 2016

Mikroorganismy jako nejpočetnější a nejprohnanější toxiny na Zemi obvykle vyhrávají souboj s člověkem a od narození si z něj dělají příjemné prostředí k rozmnožování. Mikrobiální přípravky jsou proto úplný základ detoxikace.

Každý mikrobiální přípravek by měl mít dvě vlastnosti. Tou první je schopnost vyhledat mikroorganismus ukrývající se kdekoli v lidském těle. A vytvořit takový prostředek, který by byl účinný a ještě ke všemu našel mikrob ukrytý i v nějakém úplně zapadlém koutku našeho organismu, není snadné. Druhou žádoucí vlastností je, aby nepostihoval jen některé typy mikroorganismů a byl univerzální. Je totiž zřejmé, že kromě běžných a nám známých mikrobů se stále objevují zcela nové a neznámé.

Zkušenosti jsou pozitivní

Ideální mikrobiální přípravek řeší mikroorganismy minulé, současné i budoucí. Právě to je důvod zkoušet stále nové a nové varianty. Musím říci, že s těmi současnými jsem zatím spokojený, zkušenosti jsou totiž velmi pozitivní. Nasadíme-li například Joalis Antivex, odhalí nejen viry kdekoli v našem těle, ale bude působit i na různé viry zvířecí, mutované i nově se objevující. Může se užívat samostatně, je ale samozřejmě lépe kombinovat ho s jinými postupy. Dalším veledůležitým přípravkem je Joalis Spirobor. Dle mého názoru řeší bravurně problematiku chronických borélií, které jinak zcela odolávají atakům současné medicíny, vedených většinou dlouhodobými dávkami antibiotik. Ty totiž poškodí imunitu obvykle ještě více a likvidují pouze ty borélie, které jsou ochotny se nechat zničit. Ty, které se nechat zahubit nechtějí, suverénně přežívají. Navíc střevní dysmikrobie, která po dlouhém dávkování antibiotik nastává, ohrožuje člověka daleko víc, než si lékaři v současné době uvědomují.

Parazitují všichni

Pozornost světové mikrobiologické veřejnosti se v poslední době upírá k mikroorganismu Bordetela, který způsobuje takzvanou nemoc kočičího škrábnutí. Nás ale zajímá hlavně proto, že doprovází borélii spolu s dalšími mikroorganismy. Zde naštěstí dokáže zapůsobit přípravek Joalis Zooinf, který v sobě shromažďuje informace o zooinfekcích.

Dalším užitečným pomocníkem je Joalis Nobac. Ten je poměrně komplikovaný, protože v sobě zahrnuje různé mikroorganismy typu bakterií, koků i chlamydií. Přes svou komplikovanost ale pracuje velmi spolehlivě. Kdybychom ho rozdělili, těžko bychom od terapeutů mohli chtít, aby správně určili rod různých mikroorganismů.

Všechny mikroorganismy žijící v lidském těle se totiž chovají jako parazité, protože žijí z energie a metabolismu našeho organismu. Skuteční parazité jsou proti nim v menšině, přesto nemohu říct, že bych na ně nikdy nenarazil. I přípravek Joalis Para-Para má proto svůj nepopiratelný význam. 

Autor: MUDr. Josef Jonáš vytisknout

Vaše názory

Přidat svůj názor

Created by ArtWeby | Powered by ArtCMS