Bio Revue
Předplaťte si tištěné
vydání časopisu
BIOREVUE a ušetříte!
Tel.: 225 985 225

MUDr. Josef Jonáš: Dynamická povaha bytí

30. 5. 2016

Velikou chybou, kterou vyznavači celostní medicíny dělají, je to, že celý systém chápou velmi stacionárně, tedy nehybně. Jde-li o energii, už z podstaty věci musíme předpokládat pohyb, neustálou změnu, vibraci a víření.

Jestliže budeme vykládat pentagram a budeme říkat, že obraz plic má jisté charakteristiky a obraz sleziny zase jiné, pak se dopouštíme jistého školometství. Jenže skutečný život se odehrává jinak, než jak se lidé učí ve škole. A právě stejnou chybou je zatíženo vnímání pentagramu jako nehybného schématu, do kterého dosazujeme své představy.

Přebytky a nedostatky

Pentagram je útvar, který zahrnuje pět hlavních orgánů a mnoho orgánů podřízených a závislých. Energie v něm neustále rotuje, neustále se pohybuje a veškerý ten pohyb slouží k tomu, aby došlo k vyrovnávání přebytků a nedostatků a všechny orgány pracovaly harmonicky. Jestliže tento pohyb mezi základními orgány nestačí vyrovnávat problém, nastupuje další kompenzační mechanismus, který umožňuje, aby základní dynamický systém udržel co nejdéle rovnováhu. Tento pohyb je dobře vyjádřen modlitebními mlýnky v buddhistických klášterech v Nepálu a Tibetu. Mlýnky se při modlitbách trvale točí a znázorňují tak neustálý pohyb, který je základem existence nejen života, ale i celého vesmíru. Stejně tak byla dynamika vyjádřena známým (později negativně proslulým) symbolem – svastikou, která svými zahnutými konci kříže znázorňovala rotaci.

Stres je mechanismem života

Domnívám se, že energií, která pohání tento dynamický mechanismus lidského života, je právě to, co dnes nazýváme stresem neboli ohrožením. Ohrožení považuji za základní slovo, které je potřeba skutečně pochopit. Pokud jedinec nemá nic než život, je možnost ho ohrozit poměrně malá. Čím více má blahobytu, majetku, různých zážitků, tím snadněji do jeho života vstupuje ohrožení. A jedinou emocí, která může tento pocit kompenzovat, je agrese. Považuji proto agresi za základní emocionální produkt našeho života. Nenechme se mýlit tím, že u většiny lidí nevystupuje na povrch a nemůžeme ji pozorovat. Emocionální projev totiž vůbec nemusí být jediným projevem této energie.

Obrana proti ohrožení

Agrese ovlivňuje různé orgány a chceme-li ji vykořenit co nejhlouběji a nejdůkladněji, musíme sáhnout po jejím zdroji. Tím zdrojem je právě obranná energie vznikající proti ohrožení, přičemž pocit ohrožení v současné civilizaci máme téměř nepřetržitě. Tento pocit je hnacím motorem k tomu, abychom vydělávali peníze a hromadili majetek. Tyto věci nám totiž určitý typ ohrožení mohou kompenzovat. Netušíme ale, že nám navozují další a další pocity ohrožení. 

Autor: MUDr. Josef Jonáš vytisknout

Vaše názory

Přidat svůj názor

Created by ArtWeby | Powered by ArtCMS