Bio Revue
Předplaťte si tištěné
vydání časopisu
BIOREVUE a ušetříte!
Tel.: 225 985 225

MUDr. Josef Jonáš: Genotoxické látky

1. 1. 2017

Detoxikace genotoxických látek a s tím spojená náprava příslušných získaných genetických změn je nesnadná. Nesmíme si představovat, že jakékoli přípravky musí za každých okolností udělat to, co od nich očekáváme.

Genotoxické látky mohou být látky svým charakterem toxické vůči genům, jako jsou některé rostlinné, živočišné a chemické jedy, ale také toxiny, které dávno na všechny lidi tento toxický charakter nemají. Proto nedává smysl, abychom vyhledávali genotoxické látky, které by byly tímto způsobem nebezpečné vždy, a zapomněli bychom na ty, které ve většině případů genetické změny nevyvolávají, ale u některých případů se jim to podařilo.

Někdy pro takové problémy můžeme najít vysvětlení. Vrcholový sportovec mívá vyčerpané a narušené srdce a může dojít k narušení tohoto orgánu. Jindy ale neexistuje žádný vhled do toho, jak pevné a odolné jsou jednotlivé úseky genetického materiálu.

Zase ta chemie

V každém případě budeme nejprve myslet na nejjednodušší genotoxické látky chemického původu. Tyto látky dobře zvládneme přípravkem Joalis MindDren, který budeme optimálně kombinovat s přípravkem Joalis Emoce, čímž dosáhneme optimálního výsledku. Pravděpodobně však genotoxické látky nebudou pocházet, jak si lidé často představují, z oblasti chemických látek, protože jinak bychom už všichni trpěli rakovinou. Toxiny narušující strukturu genomu můžeme najít také mezi organickými látkami (například mezi mykotoxiny), ale existují i jiné genotoxické látky. Budeme je odstraňovat kombinací přípravků Joalis Emoce a Joalis Streson. Optimálně je můžeme kombinovat s přípravky Joalis EviDren a Joalis PEESDren.

Daleko složitější situace je s působením některých mikroorganismů. Genotoxičtí mohou být jak někteří paraziti, tak také viry či borelie.

Toxičtí mikrobi

Podle mých zkušeností se nejčastěji setkáváme s virovou zátěží (papilomaviry a onkoviry). Papilomaviry nemusí vyvolávat jen genetické změny na děložním čípku, ale setkáváme se s nimi i při problémech s dělohou a prostatou. Mohou být také příčinou nádorů hrdla, ústní dutiny a dalších nádorů. Stejně tak se genotoxickou může stát i borelie.

Mikroorganismy mohou existovat ve formě mikrobiálních ložisek, která odstraňujeme kombinací přípravků Joalis Nodegen s přípravky Joalis LiverDren, RespiDren, UrinoDren, CorDren a VelienDren, podle okruhu, kde se ložisko nachází. Kombinace přípravků nemusí být vždy úspěšná, protože můžeme narazit na organismy, které nám ani neuvolní informaci o tom, že jsou zde umístěna mikrobiální ložiska. K těmto informacím se pak dostaneme až po podání přípravků Joalis Emoce a Joalis Streson.

Autor: MUDr. Josef Jonáš vytisknout

Vaše názory

Přidat svůj názor

Created by ArtWeby | Powered by ArtCMS