Bio Revue
Předplaťte si tištěné
vydání časopisu
BIOREVUE a ušetříte!
Tel.: 225 985 225

MUDr. Josef Jonáš: Hudba jako lék

1. 12. 2016

Za každým naším slovním projevem či tělesnou aktivitou je skrytý rytmus, určitá neopakovatelná melodie. Člověk nejenom vytváří vlastní rytmy, ale také odpovídá a rezonuje s rytmy vnějšího světa.

Zvuk a hudba dokážou hluboce ovlivnit člověka v rovině fyziologické, psychologické, emocionální a duchovní. Dnes hudba stále častěji slouží zdraví, vznikl už i speciální lékařský obor muzikoterapie, a to propojením neuropsychologie, pedagogiky, foniatrie, sociologie, muzikologie, neurofyziologie a fyziky.

Že hudba má léčebné účinky, bylo známo už ve starověku. Léčba hudbou je v Číně využívaná několik tisíc let. Vychází z nauky o pěti prvcích a pěti základních tónech, které tvoří podstatu našeho bytí. Platón se domníval, že bez zpěvu ztrácejí léčebné postupy účinnost. V bibli je popsán příběh, jak mladý David, král Izraele, vyléčil Saula hrou na harfu. Hudební metaforou objasnil spisovatel s lékařským titulem Friedrich Schiller psychosomatické vzájemné působení. Duše a tělo se podle něho podobají stejně laděným strunným nástrojům, které stojí vedle sebe.

Akustická pole

Na zpracování zvuků a hudby se podílí celé tělo. Experimentální studie dokázaly, že výška, pravidelnost a rytmus hudebních a jiných zvuků ovlivňují činnost mozku a aktivitu jiných regulačních systémů (především imunitního a endokrinního). Představme si hudební skladbu jako posloupnost mechanických kmitů v rozpětí frekvencí od 10 do 20 tisíc hertzů. Pro některé procesy v lidském organismu, například pro fermentační reakce nebo aktivitu neurotransmiterů, jsou příznačné stejné nebo blízké kmitočtové charakteristiky. Muzikoterapeuti proto předpokládají, že určité tóny působí přímo na ty či ony biochemické, fyziologické a psychické procesy a akustické pole hudby ovlivňuje akustické pole organismu, což vede k rezonanci v rámci určitých tělových struktur. Proto jsou doporučovány speciální nahrávky pro jednotlivá onemocnění.

Vyrovnanost a harmonie

Praktické léčivé postupy se liší podle charakteru onemocnění. Nejrozšířenější způsob léčby je založen na reakci na léčivou skladbu – prostřednictvím poslechu, meditace, relaxace, vizualizace, zpěvu, cvičení nebo tance. Druhý přístup je mnohem náročnější a vyžaduje, aby se pacient naučil sám hudbu provozovat.

Podle výsledků výzkumů rozechvívají hluboké tóny především spodní část těla a uklidňují, vysoké tóny stoupají ze srdce k hlavě a naopak vyvolávají vzrušení. O gregoriánském chorálu je známo, že má léčivé účinky na hyperaktivní děti s poruchou pozornosti, podobně jako meditační a relaxační hudba. Pravidelná relaxace a poslech speciální hudby uvolňuje psychické napětí, zlepšuje schopnost koncentrace a rozvíjí tvůrčí myšlení. Pokud je navíc se slovním doprovodem, přivádí do stavu vyrovnanosti a harmonie.

Autor: MUDr. Josef Jonáš vytisknout

Vaše názory

Přidat svůj názor

Created by ArtWeby | Powered by ArtCMS