Bio Revue
Předplaťte si tištěné
vydání časopisu
BIOREVUE a ušetříte!
Tel.: 225 985 225

MUDr. Josef Jonáš: Jděte až na dřeň!

1. 3. 2017

Nejčastěji ohrožená kostní tkáň je kostní dřeň. Jde o specializovaný krvetvorný orgán, ve kterém vznikají krevní elementy a odkud se krvinky vydávají na svou pouť. Krevní oběh je zanáší do různých orgánů, kde vykonávají svou funkci.

Kostní dřeň je místo zrození krevních destiček a vznikají zde bílé i červené krvinky. Z hlediska čínské medicíny a detoxikace spadá kostní dřeň pod slezinu, která je pohřebištěm krvinek – likviduje přestárlé a nemocné krvinky. Je to rovněž imunitní orgán, ve kterém se shromažďuje celá řada imunitních buněk i látek imunitního systému. Pro detoxikaci je tedy důležité, aby před odstraňováním ložisek a toxinů z kostní dřeně byla napřed detoxikována slezina.

Za všechno může stres

Dnes už víme, že hlavním důvodem kumulace toxinů ve tkáni je její „poškození“ stresem, emocemi a jinými psychickými toxiny. Teprve takto postižená tkáň začíná kumulovat toxiny a je místem, kde mohou vznikat mikrobiální ložiska. Tkáň můžeme tak detoxikovat nebo ji zbavit mikrobiálních ložisek tehdy, zbavíme-li ji stresové blokády. Z pentagramu víme, že hlavním nositelem stresového poškození určitého okruhu je základní orgán, v tomto případě slezina. Aby stresová zátěž mohla z kostní dřeně mizet, je tedy potřeba uvolnit její cestu detoxikací sleziny.

Toxiny v kostní dřeni způsobují poruchy krvetvorby. Ty mohou mít různý charakter a mohou se dotýkat různých druhů krevních elementů. Může kvůli nim vznikat nedostatek, nebo naopak přebytek krevních destiček, což je onemocnění vzácnější. Tento zdravotní problém má pak za následek poruchy krevní srážlivosti, od pouhých modřin a drobných krvácení až po následky smrtelné.

Červená a bílá

Při poruchách krvetvorby vznikají také stavy nedostatku červených krvinek (tzv. anemie), nebo jejich přebytku (tzv. polyglobulie). Nejhorším důsledkem shromážděných toxinů je nádor kostní dřeně, který vede k nekontrolovatelnému množení některé krevní složky, převážně bílých krvinek (leukemie). Když je bílých krvinek nedostatek, ovlivňuje to zase funkci imunitního systému. Poruchy se ale nemusejí vždy týkat množství krvinek, mohou souviset i s jejich kvalitou. Vznikají potom útvary, které neplní svou funkci a jsou likvidovány slezinou. Ta se pak zvětšuje až do děsivých rozměrů.

Pro detoxikaci kostní dřeně tedy využijeme Joalis VelienDren a Joalis OsteoDren, ale myslíme i na přítomnost kovů a dalších látek, k jejichž uvolnění musíme využít příslušný přípravek, například Joalis Antimetal, Ionyx nebo Antichemik. Nesmíme zapomenout ani na emocionální přípravek, v tomto případě Joalis MindDren.

Autor: MUDr. Josef Jonáš vytisknout

Vaše názory

Přidat svůj názor

Created by ArtWeby | Powered by ArtCMS