Bio Revue
Předplaťte si tištěné
vydání časopisu
BIOREVUE a ušetříte!
Tel.: 225 985 225

MUDr. Josef Jonáš: Každý máme svůj plán

1. 7. 2016

Na nemoc působí různé vlivy. Už ve Starém zákoně je psáno, že synové do čtvrté generace trpí za chyby otců. Tím snad bylo vyjádřeno to, že zdravotní problémy, způsob života ani povaha nekončí s jedincem, ale pokračují další generací.

Křesťanství uvádí, že život jedince končí jeho odchodem z matičky Země a s ním odcházejí i jeho klady či chyby. Z nich se bude zodpovídat někde jinde, ale potomci začínají svůj život od nuly. To proto, že soudcem, který rozhoduje, zda činy byly dobré nebo špatné, není člověk, ale vyšší moc.

Dnes už víme mnoho věcí o dědičnosti, a i když není jasné, jakým způsobem se dědí třeba povaha a chování, je jisté, že aminokyseliny seřazené do šroubovic DNA přenášejí z generace na generaci velmi mnoho tendencí a znaků. Genetici však říkají, že dědičnost je plán, podle kterého je možné vystavět dům. Zda dům vznikne, už nezáleží na tom, kdo plán sestrojil, tedy na předkovi, ale na jedinci, který má plán k dispozici. Nás přitom zajímají hlavně plány špatné, podle kterých se staví nevyhovující lidský organismus.

Původ civilizačních chorob

Na nemoc má ale vliv i jev, který nazýváme socio-kulturní prostředí. Od lidí se v různých historických dobách vyžadují různé vlastnosti a jsou preferovány i jiné přednosti. Raný středověk není dobou, kdy by moudrost a vzdělanost byla u lidí natolik oblíbená, že by byla důležitější než síla a odvaha. Také formy agresivity byly v historii zcela jiné, než jsou dnes. Lidé mohli agresivitu vybíjet fyzickou prací, ale i bitkami, mezirodovými půtkami a nakonec i válkami, do nichž vstupovali často dobrovolně, jak pro peníze, tak z náboženských důvodů. Radost lidem způsobovaly jiné věci než v dnešní době a také strach měli z něčeho úplně jiného, než máme my dnes. Proto se také vyskytovaly i jiné nemoci než dnes. Člověk nebyl ohrožen tím, čemu se říká civilizační choroby.

Kdy se poučíme?

Civilizace se vyznačuje především dvěma jevy. V první řadě je to velké množství jídla, různé úpravy potravin, průmyslové zpracování, použití nepřirozených chemických látek. Druhým typickým jevem je zvláštní forma stresu, který se neodehrává jako stres konkrétní, snadno popsatelný a předvídatelný, ale jako jakýsi imaginární jev, který nás pronásleduje, aniž bychom věděli přesně proč.

Stres má různé podoby, přičemž nejzávažnější je ten existenční. Může se jednat o existenci ve smyslu žití, tedy ohrožení života, dnes především různými mikroorganismy a nemocemi. Stres ale doprovází rovněž ztrátu postavení, blahobytu nebo rodiny, tedy mnohé věci, které dříve ohrožující nebyly. Všudypřítomnost stresu znamená určité formování nemocí, na kterých se z velké části podílí i nepříznivá změna ve stravování. Toto všechno víme, přesto jsme se z toho stále nepoučili.

Autor: MUDr. Josef Jonáš vytisknout

Vaše názory

Přidat svůj názor

Created by ArtWeby | Powered by ArtCMS