Bio Revue
Předplaťte si tištěné
vydání časopisu
BIOREVUE a ušetříte!
Tel.: 225 985 225

MUDr. Josef Jonáš: Proč jsme vlastně nemocní?

1. 8. 2017

Úspěšná léčba a především úspěšné uzdravení vždy předpokládá znalost příčin. Nemoci mají svoji příčinu a všem je společný nějaký prohřešek proti zákonům stvoření. Všechny nemoci můžeme bez výjimky rozdělit do tří velkých skupin.

První skupinu tvoří nemoci způsobené špatným životním stylem. Do nich se zahrnují všechny patologické poruchy, které mají příčinu v životních okolnostech. Zásadní roli při tom hrají i mezilidské vztahy, výchova a pojetí světa, které z ní plyne.

Lékař musí pochopit životní zátěže a duševní „pnutí“, kterým je dotyčný vystaven – anebo se jim cítí být vystaven. Alespoň zevrubně musí zjistit jeho rodinné konstelace, vztah k nadřízeným a spolupracovníkům. Z nich může poměrně snadno odvodit příčiny patologických poruch a překvapivě často při tom narazí na skutečnost, že řadu svých problémů řeší nemocní nevědomě snadno dostupnými drogami: cigaretami, alkoholem nebo cukrem. Předepsané léčebné prostředky sice na čas zbaví potíží, ale trvale pomůže pouze změna životního stylu.

Pozor na návyky

Druhou skupinou jsou civilizační nemoci podmíněné nesprávnou výživou. Po celá desetiletí se o těchto nemocech u nás nemluvilo a převládala takzvaná selská moudrost typu „když mu šmakuje, tak ať si dá“.

Většina z těchto nemocí je podmíněna výživou, našimi stravovacími návyky a s tím souvisejícím způsobem myšlení. V České republice je podle odhadů každý čtvrtý obyvatel postižen revmatismem. V Německu je to přes 20 milionů lidí, ovšem „revma“ se oficiálně mezi civilizační nemoci podmíněné výživou nepočítá. 

Výživa ovšem prokazatelně podmiňuje i nádorová onemocnění, většinu alergií, špatnou imunitu, záněty močového měchýře, onemocnění nervového systému, zubní kazy, nemoci trávicích orgánů, arteriosklerózu a mnoho dalších problémů.

Začněte od jídla

O chorobných vlivech narušeného životního prostředí nebo všeobecně toxické situaci, kterou si člověk vytvořil sám, nás v poslední době informují mnohá média. Nemocí vyvolaných a podmíněných tímto třetím faktorem je spousta a mají dalekosáhlé důsledky.  

Zatímco životní problémy a nemoci podmíněné špatným životním prostředím většinou ze dne na den odstranit nelze, se změnou stravovacích zvyklostí může každý z nás začít okamžitě. Zároveň se ovšem ukazuje, že u chorob podmíněných špatným životním stylem je ideální začít také změnou výživy. Zážitek zlepšení totiž může pomoci nemocnému uvědomovat si, že změna je možná. Stačí pro to jen něco udělat.

Autor: MUDr. Josef Jonáš vytisknout

Vaše názory

Přidat svůj názor

Created by ArtWeby | Powered by ArtCMS