Bio Revue
Předplaťte si tištěné
vydání časopisu
BIOREVUE a ušetříte!
Tel.: 225 985 225

MUDr. Josef Jonáš: Uchovat si psychické zdraví je téměř nemožné

1. 9. 2016

Starý psychiatrický vtip zní: „Lidé se dělí na dvě skupiny: na ty, kteří mají klíče, a na ty, kteří je nemají.“ Podle MUDr. Josefa Jonáše ho ale nejlépe pochopí ten, kdo už absolvoval nějaký pobyt v psychiatrickém zařízení.

Jakým způsobem si máme zachovat duševní zdraví a jak vlastně stanovit kritéria duševní normality?

Řekl bych, že je to záležitost velmi komplikovaná, ne-li přímo neřešitelná. Když se nad tím zamyslíme, tak se musíme divit, že vůbec máme takové ambice. Ale abych nebyl dopředu plný skepse, tak si přece jenom můžeme říci určitá pravidla toho, jak by naše psychika měla fungovat.

A ta pravidla jsou…

Duševní zdraví je pojem přímo záhadný, protože duši nikdo nikdy neobjevil. Neví se, kde se nachází, ani jakou má funkci. S duší asi psychiku slučovat nemůžeme. Psychické projevy ale vznikají v naší nervové soustavě a projevují se jak zevně na našem jednání a chování, tak na našich myšlenkách, eventuálně dalších výtvorech. Psychika se u člověka tvoří nesmírně komplikovaně a na Zemi neexistuje žádný jiný živočich, který by se člověku jen vzdáleně přibližoval. Na formování naší psychiky působí jak vlivy vnější, tedy stres způsobený vnějšími okolnostmi, naše existenční podmínky, kultura, působení členů rodiny, učitelů, kamarádů, kolegů nebo nadřízených, tak vlivy vnitřní.

Jak moc nás ovlivňují vnější vlivy?

Myslím, že není třeba rozebírat, jakou škodu mohou napáchat rodiče, kamarádi nebo učitelé, do jaké míry budou určovat podmínky naší existence. Je už dokonce vědecky doloženo, že člověk žijící v západní civilizaci potřebuje ke šťastnému životu určité množství peněz. Málo peněz snižuje pocit štěstí, když jich je moc, šťastni také nejsme. V Bhútánu, malé zemi pod Himálajem, u obyvatel pravidelně sledují individuální index štěstí. Podle něj může pak král usoudit, zda vede svoji zemi dobře, nebo špatně. Jisté je, že nikde na světě nedosahuje index štěstí takové výše jako v tomto malém království.

Jak spolu souvisejí štěstí a duše?

Pocit štěstí je jedním z důležitých indikátorů duševního zdraví. A to i přesto, že to nemusí být zrovna štěstí v objektivním pohledu. Člověk se při duševní nemoci zvané mánie, což je opak deprese, cítí velmi šťastný, nemusí spát a má pocit, že mu vše vychází. Nebo třeba megaloman, kterých můžeme v historii najít bezpočet, má pocit velkého štěstí. Například takový Albrecht z Valdštejna byl nepochybně úspěšným megalomanem. Celý svůj život vedl války, ale kromě toho stavěl také paláce, zámky a hrady, aniž by je kdy využíval. Psychická porucha nebo nemoc tedy v žádném případě nemusí vést ke špatné náladě, smutku, strachu a podobně.

Je podstatný vliv matky?

Psychická kondice matky v době otěhotnění a v průběhu těhotenství rozhodně má vliv na psychiku jedince, často dokonce rozhodující. V minulosti jsem uváděl práci profesora Matějíčka. Ten sledoval děti matek, které požádaly o ukončení těhotenství, to jim však nebylo povoleno. Narozené děti měly různé druhy psychických poruch ve výrazně větší míře než takzvaně chtěné děti. Hodně se diskutuje i o způsobu porodu, o psychickém stavu rodičky. V současné době se porodníci často snaží o nestresující porod v přítomnosti okruhu známých lidí.

Jak důležitý je psychický vývoj dítěte?

Zájem o podmínky vývoje novorozence, kojence, batolete a malého dítěte je historicky nejstarší. Zde totiž nacházíme největší množství prohřešků proti zdravému psychickému vývoji. Je to o to horší, že tyto chyby jsou prakticky nenapravitelné. Pochopitelně, že poprvé si takových problémů všimli u dětí vyrůstajících v dětských domovech či v jiném prostředí bez zájmu nebo v prostředí nepřátelském. Zde vznikají zárodky psychických problémů. Nalezneme ale i další kritická období v lidském životě, jako je puberta či těhotenství ženy, kdy se psychika stává křehčí a zranitelnější, a zevní vlivy mají zcela jasný vliv na fungování emocionálních částí mozku. Stejně tak složité jsou i vlivy vnitřní. Tam můžeme počítat genetickou výbavu, ale i další přenosy mimo geny, na kterých se podílí především rodiče a prarodiče.

S jakými toxiny se plod setkává v průběhu těhotenství?

Je nepochybné, že krev matky prochází k plodu přes placentu a pupeční šňůru. Placenta má jakýsi filtrační potenciál, který však není tak dokonalý, aby se do plodu nedostávaly toxiny z těla matky. Některé škodliviny, které se nacházejí přímo v děloze, mají vliv na kvalitu plodové vody. Zdá se nepochybné, že plodová voda může také přenášet informace ze svého okolí, které plod vnímá a ovlivňují ho. Dalším důležitým vlivem je kvalita mateřského mléka, které vzniká ze střevního obsahu a lymfy. Víme, že střevní obsah je masivním zdrojem různých toxinů, které samozřejmě přecházej i do mléka.

Jaké orgány jsou nejvíce spojené s psychikou?

Klíčovou roli pochopitelně hraje mozková kůra. Zde mohou pod vlivem různých genetických, imunitních nebo elektrických poruch vznikat velmi bizarní poruchy, třeba nutkavé psychózy, halucinace, bludy a podobně. Pod mozkovou kůrou se ukrývá velice komplikované podkroví – mozek. I mimo něj ale najdeme oblasti, které mají zásadní vliv na lidskou psychiku. Jsou to nadledvinky a střevo, jehož mikrobiální obsah je velmi důležitou složkou. V kombinaci s různými potravinami zde vznikají neuvěřitelné látky, které mohou způsobit naše přejídání nebo obezitu.

Jak je to s hormony štěstí?

Na psychiku působí i střevní nervový systém, který je mimo jiné i producentem serotoninu, bez něhož lidský mozek není schopný fungovat. Zadní lalok hypofýzy zase produkuje oxytocin. Ten mimo účinku na porod a kojení zastává i roli hormonu štěstí spolu s endorfiny, které mozek nezbytně k dobré funkci potřebuje. Nedávno jsem vyšetřoval dívku, která byla velice úspěšná. Ve svých 14 letech se výborně učila a zvládala celou řadu dalších činností, přesto jí nic nedělalo radost a působila depresivním dojmem. Příčinou byl nedostatek endorfinu, který se pochopitelně při chronickém stresu může často vyskytovat. Je pak doháněn užíváním různých drog nebo některou činností, která podporuje vznik endorfinů – třeba fyzickou námahou. Takoví lidé pak do úmoru cvičí, běhají nebo lezou jen proto, aby vyprodukovali co největší množství těchto hormonů, protože spontánní produkce organismu moc nejde.

Abychom se dostali do oblasti čínské medicíny, vidíte i další orgány, které především prostřednictvím energie čchi ovlivňují naši psychiku?

V tom nám napovídají lidová rčení. Například když se hovoří o žlučovitých lidech, o srdečném chování, o vlivu žaludku na spokojenost člověka nebo o možnosti svobodně se nadechnout. O přesně mířeném slovním ataku se také říká, že „mířil do ledví“, tedy do oblasti ledvin, které čínská medicína považuje za zdroj úzkosti. Skutečně se běžně setkáváme s důkazy tohoto vlivu. Z nedávné doby vzpomínám ze své ordinace na ženu, které jsem detoxikoval srdce pro arytmie. Krátce po zahájení detoxikace oznámila, že zmizely nejen arytmie, ale má i velmi dobrou náladu a je veselá, jak už roky nebyla. V čínské medicíně bývá totiž právě srdce spojováno s veselostí a radostí.

Dá se náš mozek nějak naprogramovat?

Mozek je počítač, který je celý život programovatelný. Ovšem pouze použijeme-li ten správný programovací jazyk. Tím se může stát slovo. Mnozí z nás mají takovou psychiku, o jaké slyšeli v dětství od rodičů. Někteří rodiče se často zmiňují o tom, že všichni lidé jsou zlí, závistiví, snaží se nás okrást, na každého číhají všude samé nemoci, člověk si není jistý ani dnem ani hodinou a podobně. V těchto případech si můžeme být jisti, že náš mozek je tím do určité míry naprogramován, a to značnou část života. Nejen děti se tak podobají rodičům, ale i manželé se podobají sobě navzájem, protože se ovlivňují svými slovy, řečmi a názory.

Jak můžeme rozdělit psychické problémy?

Psychické problémy můžeme rozdělit do oblasti poruch chování, sociálních defektů, emocionálních problémů, poruch učení či poruch paměti. Dále přes pocity chronického stresu až k vážným problémům, jako je autismus, Aspergerův syndrom, různé typy demencí nebo k produktivní symptomatologii, kterou představují bludy, halucinace či nutkavá jednání. Do oblasti psychických poruch spadají také různé sexuální úchylky. Těch je stále méně, protože co bylo v minulosti považováno za „nenormální“, je dnes nejen normální, ale někdy dokonce i žádoucí.

Je pohled na psychické problémy jednotný?

Pohled na psychické problémy se liší společnost od společnosti, kultura od kultury. Také se samozřejmě mění v čase, tak jak se vyvíjí lidská společnost. Člověk by chtěl být především šťastný a veselý – k tomu pak směruje své celoživotní snažení. Dosažení těchto emocí si ale každý představuje trochu jinak. Někdo pomocí peněz, jiný pomocí zážitků, třetí pomocí drog, další pomocí jídla nebo sexu. Zkrátka máme mnoho individuálních cest za štěstím, které však velmi často končí ve slepé uličce. Trvalý pocit štěstí údajně dosahují pouze blázni s určitým typem duševní choroby, lidem takzvaně normálním je odpírán.

Jak můžeme psychice pomoci detoxikací?

Důležité je, aby mozek nebyl deformován toxickými podněty, které jsou způsobeny různými toxiny v orgánech. Je našim úkolem – tedy úkolem detoxikačních terapeutů – abychom všechny tyto nervové struktury očistili. Mezi toxiny patří ty anorganické, organické, metabolické, mikroorganismy nebo stresy. Dále emocionální toxiny, antigeny, mikrobiální toxiny, imunokomplexy a v neposlední řadě také toxiny vznikající při střevní dysmikrobii špatnou reakcí na potravou.

Které detoxikační přípravky můžeme použít?

Většina přípravků Joalis je dnes už univerzální, takže se nemusíme zabývat jednotlivými orgány. V mozku bychom dřív museli ložiska řešit mnoha přípravky, jako jsou Joalis Cranium, Hypotal, Fatig, Depreson, Cortex, Vegeton, NeuroDren a další. To je velmi obtížné a závisí to na schopnosti terapeuta. Použití přípravku Joalis Supertox je proto velkolepým řešením těchto mikrobiálních ložisek. 

Autor: Robert Šimek vytisknout

Vaše názory

Přidat svůj názor

Created by ArtWeby | Powered by ArtCMS