Bio Revue
Předplaťte si tištěné
vydání časopisu
BIOREVUE a ušetříte!
Tel.: 225 985 225

MUDr. Josef Jonáš: Zachovejte si imunitu!

1. 4. 2017

Slovo imunita pochází z latiny a znamená odolnost a nedotknutelnost. Jedná se o obranný systém, jehož úkolem je zabránit průniku nežádoucích mikroorganismů do našeho těla, odstranit z něj cizorodé látky anebo hlídat nežádoucí přemnožení mikrobů.

Odstranění toxinů z imunitních orgánů je důležité nejen proto, abychom neonemocněli, ale také proto, aby náš organismus předčasně nezestárl v důsledku devastace toxiny. Optimálně fungující imunitní systém navíc představuje pro detoxikační medicínu významného pomocníka. Pro obnovení jeho správné funkce je třeba detoxikovat některé související orgány. Je to především kostní dřeň, v níž se vytvářejí buňky krevního a lymfatického systému. Dále je to lymfatický systém, který tvoří podstatnou část celého imunitního systému, a má význam i pro lokální imunitu jednotlivých tkání a orgánů.

Detoxikační triumvirát

Imunita a její působnost je v určitých případech úzce specifikována, takže můžeme mluvit o imunitě protinádorové, protivirové, protiplísňové, protibakteriální a také o autoimunitní problematice nebo o alergii. Centra pro řízení těchto typů imunity jsou uložena v mozku, jehož detoxikace je pro zlepšení funkce celého imunitního systému zásadní.

Primárně je třeba detoxikovat hlavní orgány, tedy plíce, ledviny, játra, slezinu a srdce. Ve druhé fázi detoxikujeme centra pro řízení imunity přípravkem Joalis Cranium. Přípravek Joalis Imun detoxikuje kostní dřeň a zbavuje ji mikrobiálních ložisek. Třetí významný pomocník je Joalis Lymfatex, který detoxikuje oblast střevního lymfatického sytému. Tyto tři přípravky tvoří základní detoxikační „triumvirát“ pro imunitní systém. Nesmíme však zapomínat ani na přípravky pro odstranění toxických kovů a radioaktivních nebo chemických látek.

Imunita je relativní

Dále je třeba zabývat se ložisky v jednotlivých tkáních, protože toxiny z mikrobiálního ložiska poškozují lokální imunitu příslušného orgánu. Bude-li například ložisko pod sliznicí dýchacích cest, je pravděpodobné, že tento orgán bude trpět zhoršenou funkcí.

Nedostatečnost imunitního systému ale může být relativní. Současné znečištěné životní prostředí, mnoho chemikálií, s nimiž přicházíme denně do styku, i umělé přísady v potravinách, to vše zatěžuje organismus natolik, že nestačí správně vykonávat všechny své úkoly ani tehdy, je-li zdravý a dobře funkční. Čím více cizorodých látek se v našem okolí nachází, tím více zvyšujeme nedostatečnost imunity. Odstranit tyto látky ze životního prostředí je proto důležité, přestože samy o sobě problém nevytvářejí.

Autor: MUDr. Josef Jonáš vytisknout

Vaše názory

Přidat svůj názor

Created by ArtWeby | Powered by ArtCMS