Bio Revue
Předplaťte si tištěné
vydání časopisu
BIOREVUE a ušetříte!
Tel.: 225 985 225

Nevědeckost versus byznys

14. 7. 2014

Lidstvo je po celou historii provázeno touhou po trvalém zdraví. Od prvních pozorování, která hodnotila rozdíl mezi zdravím a nemocí, uplynulo několik desítek tisíc let. V průběhu těchto tisíciletí se velice měnily názory na to, jak si zdraví uchovat.

Víme, že dějiny lidstva můžeme rozdělit do epoch nazývaných pravěkem, starověkem, středověkem a novověkem. Každá je charakterizována podnětnými myšlenkami, které dnes můžeme v zájmu svého zdraví využívat. Velmi zajímavou studnici pro nás představuje epocha starověku, ať už v Evropě, dálné Asii, Africe nebo na amerických kontinentech. V tomto období se narodilo mnoho významných filozofů a lékařů, jejichž jména známe dodnes. Fakt, že jejich myšlenky zůstaly po tisíciletí zachovány, svědčí o velikosti a smysluplnosti toho, co psali či dělali. Prakticky všichni se snažili rozvinout jednu základní myšlenku: onemocnění člověka souvisí s přítomností jedů a zdraví nastává tehdy, jestliže se nám podaří se těchto jedů zbavit.

Jedy kolem nás

Pod pojmem jed si lze představit téměř cokoli, co má nepříznivý dopad na lidský organismus. Mohou to být jedy anorganické, neživé i živé organismy, působení živlů (zimy, větru, vlhkosti), ale i myšlenky, emoce a jiné psychické záležitosti. Za jedy můžeme pokládat i některé síly přicházející z kosmu či vycházející ze zeměkoule. Jedy neboli toxiny, to je zkrátka obrovská variace různých negativních vlivů, které se v člověku hromadí a působí buď přímo a zjevně, nebo velice skrytě a rafinovaně. Výsledkem je nemoc či smrt. Tento proces samozřejmě není samoúčelný, protože všechno v přírodě má smysl.

V jedné významné věci se od pravěku, starověku a středověku diametrálně lišíme. Stále podrobněji poznáváme, co konkrétního si lze představit pod slovem toxin. Vždyť ještě nedávno lidé neznali viry, bakterie, plísně ani další látky a vlivy. A zase naopak naši historičtí předkové věděli daleko víc než my o působení psychiky, duchovna, přírodních vlivů, geopatogenních zón a jiných nepříznivých jevů.

Soumrak léčitelů?

Přesto lze soudit, že se lidstvo vyvíjí stále směrem kupředu, stává se lepším a chytřejším a jeho chování je smysluplnější. Mohli bychom tedy přijmout názor, že postoje a zkušenosti pravěkých léčitelů či starověkých a středověkých lékařů nemají takovou váhu a smysl jako myšlení moderních mužů vědy.

Abychom si svůj názor ujasnili, musíme se zamyslet i nad dalšími vlivy, které určovaly obsah léčitelské praxe. Zprvu bylo sice lidstvo omezováno značnou neznalostí a nevědomostí, ale vše, co lidé dělali, mělo jeden zásadní smysl: aby jejich činnost směřovala k cíli. Zemědělec dělal jen to, co skutečně mělo za následek dobrou úrodu, lovec se choval tak, aby on a jeho blízcí nezemřeli hlady. Postupně bylo lidstvo formováno i zájmy určitých skupin, například církve nebo některých ekonomických formací a vlád. Začalo dělat mnoho úkonů, které pak sloužily ku prospěchu těmto skupinám, nikoliv však jemu samotnému. A tak se začalo dopouštět tzv. středověkých hloupostí, které vedly k zesílení vlivu mocenských uskupení.

Ničivá komerce

V současné době je situace komplikovanější. Podívejme se na ni z hlediska zdravotnictví. Před dávnými lety lidé vyráběli léky v lékárnách na objednávku lékařů. Každý lékař měl své speciální směsi, které buď vynalézal sám, nebo je čerpal ze spisů kolegů. Někteří podnikaví lékárníci začali výrobu léků rozšiřovat, takže se jejich lékárny postupně přeměnily na farmaceutické továrny. Ti nejlepší vytvořili komerční systém, který přinášel velké peníze. Ty byly velmi moudře reinvestovány do vybudování sítě odběratelů a do vědy, která měla za úkol odůvodnit smysluplnost toho, co farmaceutické továrny vyrábějí. Nemalé prostředky, které v tomto systému vznikají, byly investovány do rozvoje škol a dalšího průmyslu souvisejícího se zdravotnictvím.

Vznikl tak velmi racionální, smysluplný a funkční obor. K jeho pochopení je třeba znovu si uvědomit, že pracuje na své obhajobě, použitelnosti a budoucnosti. Jeho pohonnou hmotou jsou peníze, které vznikají obchodem. Nezabývá se však zdravím a nemocí v dalších souvislostech a už rozhodně ne jinými pohledy na lidskou existenci a zdraví. Například nedotuje ekologická hnutí, která by mohla pozitivně ovlivnit zdraví lidstva, protože to by se pak nemohlo stát předmětem tohoto byznysu. Nedotuje ani výchovné programy pro veřejnost týkající se stravy a životního stylu, protože by mohly vést ke změně zdravotního stavu obyvatelstva.

Návrat ke zdraví

Detoxikační medicína pracuje s jiným uceleným pohledem na lidské zdraví, který se nemůže stát součástí tohoto byznysu, a proto je automaticky v pejorativním smyslu slova označen za alternativní. A protože v žádném novém systému nevznikají finanční prostředky v takové míře, jak by bylo zapotřebí, alternativní zdravotní postup se nedokáže stát konkurenceschopným, protože si nemůže vybudovat školy, světovou distribuci, zajistit obrovské množství dealerů, investovat do reklamy a podobně.

Tato skutečnost však neznamená, že bychom měli jakékoliv jiné než farmakologické pohledy označit za překonané a nesmysluplné. Právě naopak, my se musíme obracet k době, kdy nám blízké postupy byly vytvářeny a která na ně byla nejbohatší. Proto v současnosti rozvíjíme odkazy starověkých lékařů a snažíme se navázat na jejich myšlenky, podle nichž návrat ke zdraví, respektive prevence proti nemocem, byly spojovány s nutností zbavit se toxických látek. 

Autor: MUDr. Josef Jonáš vytisknout

Vaše názory

Přidat svůj názor

Created by ArtWeby | Powered by ArtCMS