Bio Revue
Předplaťte si tištěné
vydání časopisu
BIOREVUE a ušetříte!
Tel.: 225 985 225

Renata Mňuková: Rolfterapie vás pěkně srovná

1. 10. 2017

Strukturální integrace neboli rolfterapie je vědecky ověřený systém změny stavby a tvaru těla. Když se tělo vrátí do rovnováhy, sníží se tím zatížení kloubů a měkkých tkání. O této metodě jsme si povídali s terapeutkou Renatou Mňukovou.

Můžete pár větami popsat, co se v těle při rolfterapii odehrává?

Základem práce s klientem je systematická manuální terapie, během které dochází k uvolňování a reformování celé fasciální sítě. Jde o tkáň, která vyplňuje prostor mezi kostmi, svaly a orgány a které v minulosti nebyla věnována moc velká pozornost, ale postupně se zjistilo, že právě tato struktura stojí v pozadí celé řady našich pohybových problémů. Západní anatomie se jí proto v posledních letech zabývá čím dál víc. V podstatě to nejdůležitější, co se týká pohybu, je vztah mezi tkáněmi. Ta fasciální, se kterou rolfterapie pracuje, se vlivem různých operací, úrazů, špatných pohybových vzorců z dětství, ale i vlivem špatného cvičení, začne časem zkracovat, vlákna se začnou slepovat. Tělo v průběhu let tuhne a fasciální obal i to, co je pod ním, nemá dost místa. A o to nám jde – udělat místo svalům, udělat místo kostem.

Stačí tedy jedna návštěva a je po problému?

Ale kdepak! Celá terapie se skládá z deseti sezení a i poté je dobré dodržovat doporučení terapeuta. Každé ze sezení má konkrétní cíl a konkrétní oblast, se kterou se pracuje. V závislosti na potížích jednotlivce může každá z těchto lekcí vypadat trochu jinak. Terapeut postupně uvolňuje všechny části těla, tedy nohy, ruce nebo trup, z celoživotního napětí a zatuhnutí. Jedno sezení trvá zhruba šedesát až devadesát minut. Začíná se analýzou struktury těla a pohybových vzorců klienta. Následující ošetření se provádějí jak vleže na terapeutickém lehátku, tak i vsedě, případně ve stoje. V zásadě je ale po těch deseti sezeních fasciální systém uvolněný a nastavený tak, jak je pro něj přirozenější a pro tělo mnohem méně energeticky náročné. Když se naučíme stát správně a vzpřímeně a používáme tělo, jak se má, gravitace jím může volně procházet. K bolestem pak není důvod, takže ustupují. Rolfterapeut je jakýmsi průvodcem, který tělu ukáže, jak může fungovat lépe, efektivněji, bez bolesti.

Jak jste se k rolfterapii dostala a co vás na ní zaujalo?

Posledních několik let se živím jako masérka. Když jsem hledala nějakou nadstavbu ke své práci – propojení těla s duchem, holistický směr mé budoucí cesty, – narazila jsem na rolfterapii. Přihlásila jsem se na základní kurz a naprosto tomu propadla.

Dnes je ale různých metod velké množství…

Ano, ale u rolfterapie vidím výsledky mojí práce „hmatatelně“ na svých klientech. Lidé, kterým nepomohlo od chronických bolestí do této doby vůbec nic, jsou najednou jak rybičky a problémy jsou ty tam. Po absolvování terapie přirozeně zaujímají uvolněné, vzpřímené držení těla a získávají větší flexibilitu i lehkost při pohybu. Často se stává, že klienti po ošetření hovoří o pocitu přívalu energie a odeznění bolestí.

Cítíte nějaký rozdíl mezi tím, když někoho masírujete a když děláte rolfterapii?

Asi bych řekla, že u rolfterapie jsem určitým způsobem šťastnější, ta práce s klientem je velmi pestrá. Na masáže určitě nedám dopustit, pro někoho jsou a budou stále číslo jedna, ale pro někoho se zase mnohem víc hodí strukturální integrace. Do budoucna se chci věnovat převážně této metodě. Už kvůli tomu, že vidím zřetelnější výsledky, a to mě nabíjí.

Kdo metodu vymyslel a jak se k nám dostala?

Autorkou strukturální integrace je americká vědkyně a doktorka Ida Rolfová, která jí zasvětila více než padesát let svého života. Ona tuto metodu skutečně pojmenovala strukturální integrace, ale postupem času se více vžil termín rolfterapie. Metoda má ve světě mnoho příznivců a je vyučována různými školami. K nám se dostala relativně nedávno, v současné době ji provozují asi tři desítky školených terapeutů.

Komu byste terapii doporučila?

Lidem všech věkových skupin s dlouhodobými bolestmi a pocity nepohodlí, včetně těch, které souvisejí s doznívajícím vlivem nehod, nemocí, operací a traumatických událostí. Pracovníkům, zabývajícím se fyzicky náročnou prací, nebo vystaveným opakovanému pohybu či jednostranné zátěži na pracovišti. Všem, které trápí chronické fyzické potíže spojené se stárnutím, a těm, kteří věří, že znovu objeví svobodu a volnost pohybu. Sportovcům, tanečníkům, hercům, hudebníkům, těm, co cvičí bojová umění, nebo komukoli, kdo chce zlepšit své tělesné vědomí a fyzickou výkonnost.

Spoustu lidí ještě nepřišlo na to, že pomoc si může pouze každý sám. V čem vidíte důvod této neinformovanosti?

Těžko říct. Možná se někteří lidé nemají tak rádi, jak by se měli. Možná jim to zatím nepřišlo na mysl. Nepoložili si ty správné otázky a obtížně se orientují v tom, která z dnes existujících terapií by byla vhodná právě pro ně. Nakonec si ale každý najde to, po čem jeho duše volá a co tělu prospěje. Protože tělo a duše velmi úzce souvisí, a co na duši, to na těle.

Co vám vaše práce přináší?

Já touhle prací relaxuji. Kdybych to bývala věděla, začala jsem s tím už mnohem dřív. A pak, mám samozřejmě radost z toho, že lidem pomáhám. Někoho bolí noha a já mu ji postupnou prací napravuji. On pak po třetí nebo čtvrté lekci zjistí, že bolest zmizela. Podstatné je zmínit, že problém nebývá tam, kde to bolí. To už je jen důsledek. A tak smyslem rolfterapie je především najít příčinu, to prvotní místo problému. Proto se propracovává celé tělo, proto těch deset sezení. Někdo cítí třeba částečnou úlevu už po první terapii, jinému to přijde po sedmé nebo po osmé lekci – je to opravdu různé. Terapie funguje na principu spolupráce, kdy terapeut pracuje a klient mu aktivně pomáhá drobnými pohyby. Když pak klient ze sezení odchází, tak s vědomím, co by měl změnit a dělat jinak. Dostane doporučení, co by mohl a měl udělat sám pro sebe. Rolfterapie tak dává klientovi návod, jak lepším postojem vůči gravitaci, lepší organizací tkání, bez bolestí, napětí a energetických ztrát lépe a efektivněji fungovat. Ukazuje mu, co je pro jeho tkáně a systém jako celek výhodnější, přínosnější, svobodnější a radostnější.

Autor: Jitka Menclová vytisknout

Vaše názory

Přidat svůj názor

Created by ArtWeby | Powered by ArtCMS