Bio Revue
Předplaťte si tištěné
vydání časopisu
BIOREVUE a ušetříte!
Tel.: 225 985 225

Síla informací

6. 10. 2014

Detoxikaci hrozí jedno nebezpečí. Nikoli velké, ale přece jen se o něm musím zmínit. Přestože detoxikační medicína vychází z čínské medicíny, není doslovným opakováním této tradiční vědy. Čínská medicína je pouhou inspirací, nikoliv dogmatem.

Současná přírodní medicína se dělí na dva směry. Jeden opakuje dogmaticky stará poznání, například ájurvédská medicína, akupunktura či lidové bylinkářství, jiní se snaží přinést do přírodní medicíny něco nového. Detoxikační medicína přináší celou řadu nových poznatků a také využívá současné technologie a znalosti nejmodernější vědy. Proto se i jednotlivé orgány mohu snažit pojmout netradičně, na základě poznatků, které udělala věda, v tomto případě embryologie a histologie, i na základě poznatků vlastních.

Kotrmelec s půlobratem

Vraťme se však ke slovu detoxikace. Na počátku mého uvažování bylo pojmenování „detoxikační medicína“ zcela na místě, protože jsem se domníval, že odstraněním všeobecně známých jedů dosáhnu uzdravení organismu. V průběhu dalších let sbírání zkušeností a poznatků z celého světa se detoxikační medicína postupně dostává do jiné oblasti, než je toxikologie: čím dál více zmiňuje souvislosti s informačními technologiemi. Není prakticky možné, alespoň si to nedovedu představit, že by někdo z představitelů současné moderní medicíny změnil názor, došel k novým poznatkům, zkrátka udělal pomyslný kotrmelec s půlobratem. Ani konkurence v současné medicíně nemůže vyrůst, na to je moloch státu a farmaceutických firem příliš silný a nedobytný.

Představme si však následující situaci. Silná firma z oblasti informačních technologií, jako je například Microsoft, Apple nebo Google, přijde s přístrojem, který bude vytvářet informačně-energetické pole. Člověk bude do tohoto pole vstupovat, aniž by se hovořilo o léčení. Anebo bude mít na těle připevněný čip a tento čip bude možné přeprogramovat. Nepůjde o žádnou léčbu, o žádnou konkurenci v medicíně, a přesto to může naprosto změnit celé léčení, které v podstatě zůstává po tisíciletí nezměněné: léky, vyšetřovací metody, přístroje, operace.

IM Technologie

Měli bychom tedy spíše nežli o detoxikační medicíně hovořit o medicíně informační. Je zajímavé, že pokud tento pojem zkrátíme, vznikne nám zkratka IM. Při spelování vyslovíme anglická slova „I am“ neboli „já jsem“. To je dostatečně symbolické pro to, aby se tento termín začal postupně ujímat: IM technologie. Dnes už totiž víme, že většina toxinů, od mikrobiálních ložisek přes cizorodé látky nebo emoce, nepůsobí na lidský organismus svou toxickou hmotou, ale svou toxickou informací. Nemůžeme si představovat, že pokud naměříme v lidském organismu olovo nebo rtuť, jedná se automaticky o otravu. Dnes víme, že tyto látky mají své informační pole. To se rezonancí zesiluje a působí rušivě na lidský organismus. Totéž je u mikrobiálních ložisek, jak exaktně dokázal Luc Montagnier, a také u jiných toxinů. Proto v budoucnu snad budou vedle sebe existovat biologická a informační medicína, aniž by si konkurovaly. 

Autor: MUDr. Josef Jonáš vytisknout

Vaše názory

Přidat svůj názor

Created by ArtWeby | Powered by ArtCMS