Bio Revue
Předplaťte si tištěné
vydání časopisu
BIOREVUE a ušetříte!
Tel.: 225 985 225

Stůjte rovně, buďte zdravější!

1. 11. 2014

Ještě než se začtete do tohoto článku, pořádně se narovnejte. Stačí málo, abyste se prakticky okamžitě cítili fyzicky i psychicky lépe. Kdo zná správné držení těla, ten má mnohem více energie, je tvořivější a v dobré náladě, dobře mu funguje mozek i trávení.

Víte, že lidské tělo může při vyrovnaném tělesném postoji přijmout dýcháním až o 70 procent kyslíku více? Pokud je člověk zkroucený, kyslík nemůže tělem volně proudit. Jeho nedostatek se projevuje na mnoha úrovních. Trpíme ztrátou energie. Mozek pracuje méně výkonně, snižuje se koncentrace i tvořivost.

Pokud nepřijímáme dostatek kyslíku, zhoršuje se i proudění lymfy. To je tekutina, která odpovídá za odvádění odpadních látek z těla a podílí se na obranyschopnosti. Oslabená je také nervová soustava, což se projeví například horší a nestabilní náladou. Bez kyslíku nemohou zkrátka řádně fungovat žádné vnitřní orgány ani tělesné pochody, potřebuje ho každá buňka lidského těla. Když přísun tohoto životně důležitého plynu zvýšíme, pozitivně se to odrazí na činnosti celého organismu. A to vše jen díky správnému držení těla!

Problémy s trávením

Pokroucený tělesný postoj zpomaluje a zhoršuje trávení. K tomu, aby trávicí soustava dobře fungovala, potřebuje dostatečně silnou a účinnou masáž v podobě dýchacích pohybů. Když ale stojíme křivě, dýchání je povrchní, mělké a nedostatečné. Důsledkem je nadýmání, zácpa, bolesti ve střevech, a především špatné využití živin v organismu.

Dobré držení těla je v neposlední řadě důležité i pro samotný pohybový systém. Pokud se nedržíme rovně, vzniká bolest páteře, nejčastěji bederní. Meziobratlové ploténky jsou pod neúměrným tlakovým přetížením, a může dojít k jejich předčasnému opotřebení. Rychleji stárnou i klouby, protože vinou vadného držení nejsou ve správné pozici. Páteř má velmi omezený rozsah pohybu, je ztuhlá a neohebná.

Jak stát vzpřímeně?

Zvykněte si udržovat správný tělesný postoj automaticky. Nejdříve to ale chce trochu cviku a vědomého úsilí. Jak to má vypadat? Nohy jsou mírně rozkročené asi na šířku boků, špičky směrují dopředu – ne ven ani dovnitř. Kolena jsou mírně pokrčena. Hlava je vzpřímená, nenatáčí se ani na jednu stranu. Mnoho lidí má hlavu předkloněnou, to je ale pro zdraví velmi nepříznivé. Hlava táhne vlastní vahou celý trup dopředu, čímž vzniká tak nežádoucí svalové napětí v celém těle, které se typicky projevuje bolestmi zad. Vzpřímené hlavy dosáhnete tak, že si představíte, jakoby vás někdo na temeni tahal provázkem nahoru.

Ramena přitom visí uvolněně dolů. Tlačte je mírně dozadu a do stran. Mnoho lidí si ani neuvědomuje, že kvůli stresu má ramena neustále vytažena nahoru. Zůstávají tak stále, což znemožňuje uvolnění těla. Trup je při správném postoji narovnaný, nesměruje dozadu ani dopředu. Paže visí volně podél těla, pánev je mírně podsazená dozadu.

Vyvážený tělesný postoj je uvolněný, ne napjatý. Někteří lidé dělají chybu v tom, že se snaží stát i chodit vyrovnaní jako pravítko. Toto držení je ale nepřirozené, způsobuje ztrnulost, křečovitost a napětí v těle. Odtud je pak už jen krůček k různým bolestem pohybového aparátu.

Pohov, vojáku!

Další chybou je mít ramena přehnaně dozadu a břicho zatažené jako voják. Držet násilně ramena vzadu přetěžuje svaly kolem lopatek. Zastrčené břicho se zase přímo vylučuje s tolik doporučovaným hlubokým dýcháním. Vyrovnané držení těla zkrátka znamená stát, sedět i chodit jen s minimálním zatížením svalů.

Součástí správného tělesného postoje je i správné sezení. Chodidla se při něm pevně opírají o zem. Hlava, krk a trup jsou vyrovnané. Důležitou roli při sezení hrají hrbolky sedací kosti, správně se má sedět právě na nich. Ucítíte je, když si vsedě dáte ruce pod sebe. Představte si, že hrbolky spolu s páteří vytvářejí pevnou trojnožku, na které tělo při sezení spočívá. Tato představa vám pomůže sedět správně.

Kde slunce nestačí

Existuje i několik problémů, které vyžadují lékařskou péči. Skolióza znamená vychýlení páteře do strany. Může být vrozená, nebo ji způsobí onemocnění páteře, zádových svalů či nervů. Vychýlení se může objevit i v důsledku nestejné délky dolních končetin či onemocnění hrudní dutiny. Při kyfóze se zase páteř vyklenuje směrem dozadu. Ve spojení se skoliózou vzniká kyfoskolióza, která má při větším rozsahu negativní vliv na činnost plic a srdce. Lordóza je naopak vyklenutí páteře směrem dopředu.

Pokud máte potíže se správným držením těla, objednejte se na rehabilitaci, kde vás kromě jiného naučí vhodné cviky na posílení hlubokých břišních a zádových svalů. Bez nich není možné udržet si dlouhodobě vzpřímený postoj. Na uvolněné a dobré držení těla se ve spojení s dýcháním zaměřují i některá další cvičení, například pilates nebo jóga.

Autor: Gabriela Bachárová vytisknout

Vaše názory

Přidat svůj názor

Created by ArtWeby | Powered by ArtCMS