Bio Revue
Předplaťte si tištěné
vydání časopisu
BIOREVUE a ušetříte!
Tel.: 225 985 225

Vesničko má toxická

5. 4. 2014

Mezi lidmi všeobecně panuje přesvědčení, že ve městech je nepříznivé přírodní prostředí, prach, stres, množství lidí a podobně. Naproti tomu vesnice je oázou klidu, míru a zdravého způsobu života. Ale je to tak doopravdy?

Před několika desítkami let, když jsem se pohyboval v lese a přírodě, jsem se seznámil s celou řadou hajných. Přátelil jsem se s nimi po dobu několika let a udivilo mě, jak byli nemocní, jaké měli zdravotní problémy, a především jak brzo umírali. Obvykle se těžko dožívali 60 let. Teprve detoxikace mi umožnila se na celou věc podívat poněkud jinak.

Nezdravý venkov

Statistika hovoří o tom, že lidé na vesnici nežijí déle, nejsou zdravější, nemají lepší psychiku než lidé ve městech. Svou roli hraje například častý a bližší kontakt se zvířaty. Ta přenášejí celou řadu parazitů a jiných mikroorganismů, které jsou vážným nebezpečím pro lidský život. Jde hlavně o škrkavky či tasemnice. Jejich diagnóza jakožto zátěže v lidském organismu je poměrně častá a vždy ji doprovází závažné zdravotní problémy. Toxoplasma gondii přenášená zvířaty, nejčastěji kočkami, je častým nálezem u lidí s blízkým kontaktem se zvířaty. V okolí vesnic bývají pole, při masivním používání chemických prostředků vítr zanáší z polí do vesnic chemická hnojiva, pesticidy a podobné jedovaté látky. Lidé se tak setkávají s tímto typem jedovaté chemie daleko častěji než lidé ve městech. Půda může být kontaminována zooinfekcemi, například brucelou. Při práci se zemí může dojít k latentní infekci.

Ani psychika lidí na vesnicích není právě nejzdravější. Je sice skutečností, že navenek vypadají vztahy těchto lidí idylicky, avšak při velmi těsném kontaktu a dlouhodobém sousedství dochází k častým rozporům nebo obavám o to, co tomu řeknou lidé okolo, a tak dochází k ovlivňování emocionality člověka v daleko větší míře než u lidí ve městech. To vede k emocionálním problémům, které, jak víme, jsou součástí zdravotních problémů a jsou příčinou častého zadržování toxických látek v organismu.

Prostředí v nás

Lidé ve městě mají lepší přístup k velké škále potravin, takže mohou podle svého přesvědčení dodržovat různé typy diet, mají daleko větší možnost věnovat se různým životním stylům. O zdravé vesnické stravě lze tedy také pochybovat.

Samozřejmě že lidí ve městě se týkají stejné problémy, natož když v rámci rekreace navštěvují lesy, přírodu, příbuzné na vesnici. Ve městě navíc také číhá mnoho poruch, mnoho toxinů v podobě aromatických uhlovodíků, polétavého prachu a jiných zplodin, pocházejících z dopravy a průmyslu.

Přesto je důležité, abychom při hodnocení zdravotního stavu velmi podrobně znali životní prostředí člověka, jeho záliby, například houbařství, myslivost, zahrádkaření a podobně. Podrobné informace o místě bydliště, o místě, kde člověk strávil dětství a kde se všude pohybuje, nás může navést na typy toxické zátěže a my tak máme vodítko pro to, jak detoxikovat, jakým toxinům se věnovat. Podrobný rozhovor v tomto směru je velice užitečný, jestliže víme, co z odpovědí můžeme vyvodit.

Autor: MUDr. Josef Jonáš vytisknout

Vaše názory

Přidat svůj názor

Created by ArtWeby | Powered by ArtCMS