Bio Revue
Předplaťte si tištěné
vydání časopisu
BIOREVUE a ušetříte!
Tel.: 225 985 225

Vladimír Jelínek: Detoxikace štítné žlázy

1. 4. 2016

Problémy nedostatečné funkce štítné žlázy jsou časté a detoxikací dobře řešitelné. Co je způsobuje? Na štítnou žlázu, její metabolismus, ale také komunikaci má vliv hladina hormonů i psychické bloky a svalová stažení v oblasti krku.

Hormony štítné žlázy ovlivňují celý organismus. Určují, jak rychle bude tělo využívat uskladněnou energii, a mají nepřímý dopad na činnost mitochondrií – buněčných elektráren. Tyto hormony stimulují, nebo naopak brzdí tvorbu proteinů v těle. Štítná žláza funguje jako „zesilovač“ signálů z mozku, které informují o potřebných metabolických změnách v organismu. Už malá rozkolísání v její činnosti mohou mít dalekosáhlé následky.

Problémy jsou řešitelné

Velmi časté jsou váhové výkyvy – lidé chvíli přibírají na váze, jindy naopak výrazně hubnou. Člověk se může cítit unavený, ospalý, bez energie. S poruchou štítné žlázy mohou souviset také změny nálad. Dochází k pocitům nerovnováhy srdeční činnosti, a to jak ke zrychlenému tepu, tak k srdeční arytmii. Objevují se poruchy spánku, návaly, poruchy menstruačního cyklu a další.

K nejčastějším toxinům ovlivňujícím štítnou žlázu patří infekční ložisko, které se mohlo utvořit buď v průběhu, nebo jako následek akutního infekčního onemocnění (často stresového původu), či v důsledku jiné emocionální nepohody. Infekční ložisko pak okolní tkáně ovlivňuje mikrobiálními toxiny, které produkuje přes membrány nebo jiné mechanismy do lidských tkání. Většina problémů je naštěstí dobře řešitelná, stačí detoxikovat příslušná nadřazená centra v mozku, která štítnou žlázu prostřednictvím hormonů stimulují.

Jak probíhá detoxikace?

V první fázi detoxikujeme mozek jako celek. Použijeme přípravek Joalis MiHerb (dřívější MindHelp), v první kúře doprovázený jinými přípravky, zejména emocionálními nebo emočními – Joalis Nodegen, Streson, Emoce či Diamino. Už po této kúře může nastat změna v hladině hormonů směrem k normálním hodnotám. To je vždy dobré hodnotit na základě klasického krevního rozboru.

Ve druhé fázi detoxikujeme emocionální mozek pomocí přípravku Joalis EmoDren. Součástí „programu“ tohoto přípravku je detoxikace asi 20 tkání, které zajišťují bezprostřední prožívání emocí a vytvářejí rychlé odpovědi na nově vzniklé emocionální situace.

V záloze pro třetí detoxikační stupeň zbývá Joalis Hypotal, který se specializuje na hypofýzu (podvěsek mozkový) a hypothalamus, což je část mezimozku, česky „podhrbolí“. V průběhu letité praxe se už mnohokrát potvrdilo, že takový postup, tedy od hrubého k jemnému, od velkého k malému, je optimální a lze jím předejít mnoha nepříjemným detoxikačním projevům, které mohou kúru doprovázet.

Všudypřítomná rtuť

Mezi neorganickými toxiny, které mohou svou přítomností „rušit“ optimální biochemické chování mozku, vyzdvihněme rtuť a její sloučeniny. Rtuť je všudypřítomný toxin, který se v miniaturním množství dostává do organismu desítkami různých způsobů. V mozku brání růstu neuronů a normálnímu vývoji synaptických spojů neuronové sítě. Sloučenina methylrtuť, rozpustná v tucích, se kumuluje v obalech nervů, čímž nabourává jejich přirozené izolační schopnosti. Řešením je detoxikace pomocí přípravku Joalis Antimetal Hg. Na očistu od toxických kovů používám nejraději speciální přípravek na konkrétní kov. Domnívám se, že detoxikace „po částech“ a v jednotlivých tematických celcích je pro organismus lepším řešením než snaha o detoxikaci všeho a hned. Trpělivost přináší růže.

Pouhou detoxikací od rtuti nedosáhneme rovnováhy činnosti štítné žlázy, o které je v tomto článku řeč, je ale velmi důležitou součástí detoxikační strategie týkající se úpravy její činnosti. Pokud chceme použít kombinaci přípravků se širším spektrem zásahu proti toxickým kovům, použijme kombinaci Joalis Antimetal a Joalis MindDren.

Na co slouží ThyreoDren?

Nabízí se otázka, na co potřebujeme přípravek Joalis ThyreoDren, když bylo zmíněno, že pro úpravu činnosti štítné žlázy většinou postačí detoxikace nadřazených center. I samotná štítná žláza v sobě ale může ukrývat infekční ložiska. S větší frekvencí používám ThyreoDren v případě, že se ve štítné žláze nachází uzlík, cysta či nezhoubný nádor. Pak tento přípravek kombinuji s přípravkem Joalis Optimon. Patologické útvary ze štítné žlázy po něm mohou i nemusejí zmizet. Vždy se o to ale můžeme alespoň pokusit.

Při detoxikaci štítné žlázy nesmíme zapomenout na příštítná tělíska, která nejsou řízena mozkem, ale představují samoregulační prvek těla. Kontrolují naprogramovanou hladinu vápníku v krvi. Joalis ThyoDren použijeme také na detoxikaci příštítných tělísek jako součást dlouhodobějších a rozsáhlejších detoxikačních strategií proti osteoporóze.

Autor: Ing. Vladimír Jelínek vytisknout

Vaše názory

Přidat svůj názor

Created by ArtWeby | Powered by ArtCMS